Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Top-themen
Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Belka konf 30lat traktatu 2020 v3

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta 

Uniwersytetu Wrocławskiego

we współpracy z 

Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa 

Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na zdalną konferencję

 

30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej

     

Podpisanie 14 listopada 1990 roku Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej miało przełomowe znaczenie w relacjach między Polską i Niemcami po II wojnie światowej. Akt ten związany był z przemianami demokratycznymi w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej oraz procesem zjednoczenia Niemiec. Podpisanie Traktatu kończyło powojenny poważny konflikt statusowy między Polską a Niemcami (po 1949 roku z RFN), wynikający z tego, że w RFN kwestionowano ostateczny charakter granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w świetle prawa międzynarodowego. Stanowisko RFN wywoływało jednym z wielkich konfliktów, który był pochodną końca wojny w 1945 roku i późniejszego podziału politycznego Wschód-Zachód. Różne interpretacje uchwał poczdamskich w tej sprawie w Warszawie i Bonn długo nie pozwalały na jego rozwiązanie. 

 

Do tego dochodziły inne zaszłości wynikające z II wojny i jej skutków. Polska w wyniku wojny straciła połowę przedwojennego terytorium i prawie 6 mln obywateli, zadano jej ogromne straty materialne. Rzesze ludności polskiej zostały przesiedlone po zmianie granicy po 1945 roku ze Wschodu na Zachód. Niemcy zmuszono do rezygnacji z terenów wschodnich na rzecz Polski i ZSRR i postanowiono o wysiedleniu stamtąd dotychczasowych mieszkańców. Ustalenie przebiegu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej było przez jednych odbierane jako „sprawiedliwość dziejowa”, przez drugich jako „niezabliźniona rana”. Zmiana nastąpiła dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX w., dzięki czemu możliwe stało się podpisanie 7 grudnia 1970 r. Układu normalizacyjnego PRL-RFN. 

 

Przemiany demokratyczne w Polsce w 1989 roku i zburzenie muru berlińskiego oraz perspektywa zjednoczenie Niemiec ponownie postawiły sprawę statusu prawnego granicy na porządku dziennym. W 30. rocznicę podpisania historycznego Traktatu chcemy przybliżyć te wydarzenia, wskazać na przebieg negocjacji, pokazać stanowiska i interesy Polski i RFN oraz przypomnieć obrady 2+4 i ich znaczenie dla ostatecznego potwierdzenia przebiegu granicy polsko-niemieckiej. Chcemy także ukazać rolę Traktatu z 14 listopada 1990 r. dla rozwoju Polski i jej relacji z Niemcami w ostatnim trzydziestoleciu.

 

Uczestnicy panelu  brali udział  w  ówczesnych negocjacjach nad Traktatem: prof. Jerzy Sułek był szefem polskiego zespołu negocjacyjnego, prof. Jan Barcz członkiem tego zespołu, a prof. Jerzy Kranz rozpoczynał pracę w MSZ od udziału w pracach tego zespołu, a następnie w Ambasadzie RP w Kolonii.

 

Porządek obrad

Powitanie: prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Jan Barcz

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Wprowadzenie (aspekty historyczne)

Prof. Jerzy Sułek, Aspekty polityczne negocjacji

Prof. Jerzy Kranz, Stanowisko RFN ws granicy, dlaczego zawarcie Traktatu było konieczne

Prof. Jan Barcz, Granica polsko-niemiecka w świetle "2+4" i Traktatu

Dyskusja

Podsumowanie: prof. Jerzy Sułek, prof. Krzysztof Ruchniewicz


 

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/83260466544?pwd=QVR3TUVHQWR5UzlJWVptemUrZFNwdz09

 

Meeting ID: 832 6046 6544
Passcode: 4ztcsN

 

Plakat do POBRANIA (.pdf)

 

Piotrowska wykład 2 web 

25 listopada o godz. 17.00 zapraszamy na wykład Moniki Piotrowskiej pt. Kiedy fotoreporter zostaje prawnikiem. Portret biograficzny Tadeusza Cypriana (1898-1979). 

 

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM. Link do spotkania można uzyskać po uprzednim mailu na adres:

  • Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Spotkanie wokół książki "Tadeusz Cyprian. Notatki jeńca 1917-1918"

 

Spośród czterech delegatów władz polskich na procesie norymberskim tylko jeden w latach II wojny światowej współpracował z rządem polskim na emigracji. To Tadeusz Cyprian - w I wojnie żołnierz austriacki i wojskowy fotograf-amator, później jeniec obozu we Włoszech, w końcu hallerczyk wyszkolony przez lotnictwo francuskie, który w 1920 r. wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego prawdziwą pasję stanowiła fotografia, którą łączył z karierą prawnika i sędziego w odrodzonej Polsce. W 1938 r. Tadeusz Cyprian został prokuratorem Sądu Najwyższego, po klęsce wrześniowej pracował dla władz polskich na uchodźstwie, od jesieni 1944 był delegatem rządu londyńskiego w Komisji Narodków Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych. Po powrocie do kraju został prokuratorem Najwyższego Trybunału Narodowego, wywierając wpływ na przebieg polskich procesów karnych przywódców NSDAP.

 

W swoim wykładzie Monika Piotrowska omówi, w jaki sposób subiektywne przeżycia tego prawnika i fotografa stały się czynnikiem decydującym o jego postawie społecznej i opinii prawnej w latach 1945-1979. Pokaże też Cypriana jako przypadek jednostki nie poddającej się projektowaniu, wbrew stereotypowym opiniom szeregującym go wśród prawników „oddanych komunistom”.

 

Monika Piotrowska, historyczka sztuki, pracuje interdyscyplinarnie w Fundacji Instytut Fotografii „Pro Fotografia” w Poznaniu nad projektami naukowo-popularyzatorskimi, historyczno-społecznymi i fotograficznymi. Obecnie przygotowała do druku dzienniki Tadeusza Cypriana z obozu jenieckiego we Włoszech: „Tadeusz Cyprian. Notatnik jeńca 1917-1918” (redakcja i opracowanie, autorstwo eseju biograficznego). Niedawno wydała społeczno-historyczną opowieść o ludziach fotografii w Poznaniu, w której odbija się obraz społeczny miasta, pt. „Życie alternatywne. Amatorzy i zawodowcy w fotografii poznańskiej od 1839 do 1945 roku” (2019). Wcześniej opublikowała: cykl tekstów dokumentujących proces upadku fotografii społecznej w l. 2006-2016 „Fotograf poeta. Katastrofa humanistów”. Autorka wielu tekstów krytycznych, biograficznych i eseistycznych, pokazująca sztukę i losy ludzi sztuki w interakcji z otoczeniem społecznym.


 

Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Koordynacja: dr Dominika Uczkiewicz

Montag, 19 Oktober 2020 07:32

Spotkanie z Arturem Beckerem

Becker belka 2020
 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr serdecznie zaprasza na spotkanie z Arturem Beckerem, autorem książki „Drang nach Osten”, która w nadchodzącym roku ma się ukazać w polskim przekładzie.
 
Spotkanie odbędzie się 21.10 (środa) o godz. 17:00 za pośrednictwem programu Zoom, a poprowadzi je prof. Marek Zybura (CSNE). Poniżej podajemy link do spotkania i dane do logowania: 
 
 
Artur Becker – polsko-niemiecki pisarz, prozaik, eseista, tłumacz. Pisze w języku niemieckim powieści, eseje, opowiadania, wiersze, także tłumaczy. Większość z jego powieści związana jest tematycznie z Warmią i Mazurami. W Niemczech opublikował do tej pory kilkanaście książek. Jest jednym z najbardziej znanych niemieckojęzycznych autorów pochodzenia polskiego. Wielokrotnie nagradzany, m.in. niemiecką nagrodą im. Adelberta von Chamisso za rok 2009.
 

Belka prawo w obliczu bezprawia 2020

 

Prawo w obliczu bezprawia. 

Sądowe rozliczenia zbrodni okresu II wojny światowej.

 

Podczas posiedzenia inauguracyjnego prace Cambridge Commission on Penal Reconstruction and Development w listopadzie 1941 roku Stefan Glaser, reprezentujący w tym gremium władze polskie, określił system terroru wprowadzony przez Rzeszę Niemiecką w okupowanej Europie jako wojnę „wymierzoną przeciw porządkowi prawnemu (…) i wszystkim tradycyjnym pojęciom prawa”. Opracowanie koncepcji sądowych rozliczeń bezprawia dokonywanego przez aparat administracyjny i wojskowy sił okupacyjnych oraz postawienia zbrodniarzy wojennych przed sądem stanowiło wyzwanie, z którym prawnicy państw alianckich konfrontowali się już od pierwszych lat wojny. Główne zasady organizacji wymiaru sprawiedliwości dla zbrodniarzy nazistowskich określone zostały w Deklaracji moskiewskiej z 30 października 1943 r. i Karcie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 8 sierpnia 1945 r., jednak zasadniczy ciężar rozliczenia zbrodni II wojny światowej spoczywał na poszczególnych krajach. W przypadku Polski prawne koncepcje tych rozliczeń kreowane były na różnych etapach wojny w trzech ośrodkach władzy – w rządzie polskim na emigracji, w strukturach krajowej konspiracji oraz przez władze komunistyczne, które ostatecznie zadecydowały o kształcie sądowych rozliczeń zbrodni okresu II wojny światowej w Polsce. 

 

W ramach cyklu wykładów Prawo w obliczu bezprawia przyjrzymy się początkom polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zbrodnie wojenne oraz przybliżymy sylwetki polskich prawników, którzy kreowali ramy prawne sądowych rozliczeń zbrodni okresu II wojny światowej. Obok problemów dotyczących organizacji i przebiegu konkretnych procesów karnych, zapytamy o koncepcje prawne, po które sięgano w aktach oskarżenia, czy wyrokach polskich sądów w sprawach zbrodniarzy nazistowskich oraz o znaczenie dla tej problematyki polskiej nauki prawa karnego i prawa międzynarodowego okresu dwudziestolecia międzywojennego, i lat drugiej wojny światowej.

 


Harmonogram wykładów:

 

  • 26.10.2020 Patrycja Grzebyk, Ludwik Ehrlich i Emil Stanisław Rappaport - naznaczeni przez wojnę giganci polskiej nauki prawa.

Spotkanie wokół książki „Ludwik Ehrlich. Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w naukę prawa międzynarodowego oraz nauki o  stosunkach międzynarodowych.(online)

 

  • 25.11.2020 Monika Piotrowska, Kiedy fotoreporter zostaje prawnikiem. Portret biograficzny Tadeusza Cypriana (1898-1979).   

Spotkanie wokół książki "Tadeusz Cyprian. Notatki jeńca 1917-1918" (CSNE)

 

  • 02.12.2020 Agnieszka Dobkiewicz, „Mała Norymberga” - procesy zbrodniarzy KL Gross-Rosen przed świdnickim sądem.

Spotkanie wokół książki „Mała Norymberga” (CSNE)

 

  • 07.12.2020 Łukasz Jasiński, Długi cień okupacji. Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce a polskie rozliczenia z II wojną światową.

Spotkanie wokół książki „Sprawiedliwość i polityka” (online)

 

  • 13.01.2021 Filip Gańczak, Auschwitz w gabinecie przesłuchań. Profesor Jan Sehn (1909–1965).

Spotkanie wokół książki „Jan Sehn. Tropiciel Nazistów” (CSNE)

 

  • 29.01.2021 Artur Pawlicki, Specjalne sądy karne w Poznaniu, Toruniu i Warszawie z siedzibą w Łodzi. Początki polskiego wymiaru sprawiedliwości dla zbrodniarzy nazistowskich.  

Spotkanie wokół książki „Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946” (CSNE)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Koordynacja: dr Dominika Uczkiewicz

--

Plakat do POBRANIA (.pdf)

Dienstag, 29 September 2020 00:22

Demokracja w czasach pandemii - warsztaty DAAD

Workshops Invitation and registration form-baner


 

 

Demokracja w czasach pandemii:
Wyzwania i możliwości
Warsztaty DAAD-Workshops
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu
***

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu oraz DAAD mają przyjemność zaprosić na cykl warsztatów omawiających polityczne, społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Wydarzenia te mają formę hybrydową, łączącą bezpośrednią dyskusję w małej grupie (ok. 10 osób) z udziałem online (poprzez Zoom) innych uczestników. Wszystkie warsztaty odbędą się w Centrum Willy'ego Brandta we Wrocławiu. Celem jest promowanie debaty na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych skutków pandemii, ale także stworzenie sieci naukowców zajmujących się tymi dziedzinami. Trzy zasadnicze pytania warsztatów to:

  • Czy jesteśmy świadkami upadku lub odporności instytucji przedstawicielskich (parlamentów) z powodu pandemii COVID-19? A może nie ma żadnych zmian?
  • Jaki był wpływ pandemii COVID-19 na migracje (i transmisje) między Polską a Niemcami?
  • Jaki był wpływ pandemii COVID-19 na europejskie zarządzanie gospodarcze?

 

 

Warsztat 1 (23.10.2020): Migracja i pandemia COVID-19. W ramach warsztatów z zadowoleniem przyjmuje się dokumenty omawiające pandemię COVID-19 w kontekście migracji i transmisji w strefie Schengen i poza nią. Bardziej konkretnie, interesują nas materiały, które badają wpływ zamykania granic na aktywność społeczną i gospodarczą (trans)migrantów, ale także ich tożsamość i stosunek do Unii Europejskiej.


Warsztat 2 (30.10.2020): Parlamenty i pandemia COVID-19. W ramach warsztatów z zadowoleniem przyjmuje się dokumenty koncentrujące się na wpływie pandemii COVID-19 na parlamenty (krajowe i PE) w Europie i na świecie. Bardziej konkretnie, interesują nas dokumenty, w których analizuje się, w jakim stopniu pandemia osłabiła lub być może wzmocniła uprawnienia parlamentów w zakresie stanowienia prawa, kontroli i powiązań. Z zadowoleniem przyjmujemy empiryczny i normatywny wkład naukowców politycznych i prawników.

 

Warsztat 3 (20.11.2020): Europejskie zarządzanie gospodarcze a pandemia COVID-19. W ramach warsztatów zapraszamy do zgłaszania uwag dotyczących wpływu pandemii na europejskie zarządzanie gospodarcze. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii, przywódcy UE i Komisja Europejska uzgodnili ustanowienie długoterminowego programu naprawczego zapewniającego dotacje i pożyczki dla państw członkowskich UE. Nowością jest to, że monitorowanie nie powinno już ograniczać się do polityki gospodarczej i budżetowej, ale dotyczyć również praworządności. Celem warsztatów jest ocena tych zmian w polityce z perspektywy politycznej i prawnej. Czy pandemia COVID-19 jest katalizatorem głębszej integracji europejskiego zarządzania gospodarczego? Czy pandemia COVID-19 wywołała zmiany, które skłaniają UE w kierunku unii fiskalnej? W trakcie warsztatów z zadowoleniem przyjmuje się dokumenty dotyczące najnowszych zmian w europejskim zarządzaniu gospodarczym w ujęciu ogólnym, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności mechanizmu (w odniesieniu do monitorowania obszaru gospodarki i praworządności), jak również wielopoziomowej struktury odpowiedzialności.

 


Lokalizacja warsztatów: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, Wrocław, ul. Straznicza 1-3, 50-206
Data: 23.10.2020 (migracja), 30.10.2020 (parlamenty) i 20.11.2020 (zarządzanie gospodarcze)
Forma dyskusji: Warsztaty hybrydowe (ze względu na regulamin COVID-19, jesteśmy w stanie przyjąć grupę około 10 osób w sali konferencyjnej, reszta uczestników jest zachęcana do przyłączenia się poprzez Zoom)
Kontakt (organizator): Aleksandra Maatsch, Katedra Nauk Społecznych i Ekonomii, Centrum Willy'ego Brandta, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Koszty: Koszty podróży i zakwaterowania będą zwracane
Rejestracja: Jeśli chcesz przedstawić referat lub wziąć udział w dyskusji, wyślij formularz rejestracyjny (ostatnia strona dokumentu poniżej) do 04.10.2020 na adres: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. . Jeśli chcesz przedstawić referat, wyślij również streszczenie (do 500 słów) do dnia 04.10.2020 r.

--

Information in English (download .pdf file)

 

 

<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL