Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Friday, 21 August 2020 15:12

Nabór do kadry CSNE

Dyrektor

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs

na stanowiska:

 

 

Opis i wymagania konkursowe na poszczególne stanowiska można znaleźć po kliknięciu w wybraną pozycję.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.09.2020.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

Proszę przesyłać dokumenty w wersji elektronicznej na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . z odpowiednim tytułem wskazanym w wybranej odezwie.

--

* Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie (DO POBRANIA)

 


 Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
  • Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
  • Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tuesday, 18 August 2020 20:25

komunikat dla studentów ISE dot. lektoratu

Studia II stopnia   TRYB  STACJONARNY

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

 

Studenci WNHiP zgodnie z programem studiów uczęszczają na lektorat na poziomie B2+ w semestrze 2 lub 3. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

 

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium. 

 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego . 

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

 

Studenci, którzy wybiorą jeden z języków romańskich lub j. rosyjski i chcieliby uczęszczać na lektorat w pierwszym semestrze proszeni są o skontaktowanie się z kierownikami zespołów.

 

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/72-stacj-2-stopnia-zasady

 

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium.

 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

 

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Niezmiernie miło nam ogłosić, że dnia 16.06.2020 o godz. 10:00 w sali Audytoryjnej, im. S.Inglota Instytutu Historycznego UWr (ul. Szewska 49) odbędzie się obrona pracy doktorskiej naszej doktorantki Dominiki Uczkiewicz. Rozprawa doktorska nosi tytuł ”O sprawiedliwość dla Polski" Problem odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne w pracach rządu polskiego na emigracji w latach 1939 - 1945 i powstała pod okiem prof. Krzysztofa Ruchniewicza.

 

Obrona jest publiczna i odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

Naszej doktorantce życzymy powodzenia!

 CSNE budynek zdalnie

 


 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i w trosce o zdrowie pracowników decyzją Dyrektora CSNE Centrum będzie zamknięte dla osób z zewnątrz. We wszystkich pilnych kwestiach i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy (adresy poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce O nas). Mamy nadzieję, że niedługo sytuacja się ustabilizuje.

 

Jednocześnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. informujemy, że najbliższe wykłady z cyklu "Miasto i człowiek" zostały odwołane. Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem i śledzenia pojawiających się komunikatów.

 

Aktualności i komunikaty związane z zagrożeniami COVID-19 na Uniwersytecie Wrocławskim można śledzić na stronie UNI.WROC.PL

 

 

Monday, 03 February 2020 02:57

Cykl wykładów „Miasto i człowiek”

miasto i czowiek-odwoane

 

UPDATE: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. informujemy, że najbliższe wykłady z cyklu "Miasto i człowiek" zostały odwołane. O wszelkich zmianach będziemy informować niezwłocznie.


 

Interdyscyplinarne badania nad problematyką miejską cieszą się dużym zainteresowaniem i owocują nowymi, często nowatorskimi efektami. Miasto jako przestrzeń życia, podlegająca ewolucji w czasie, kształtująca typ ludzkiej aktywności.

 

W serii wykładów „Miasto i człowiek”, które CSNE we Wrocławiu organizuje w semestrze letnim 2020 roku, podjęte będą zagadnienia miast o złożonej przeszłości. W większości doczekały się one wielu opracowań o charakterze monograficznym, jak i syntetycznym. Ale czy powiedziano już o ich sprawach ostatnie słowo? Pojawianie się kolejnej książki, podjęcie nowych badań może być dowodem dążenia do uzupełnienia istniejącej jednak luki lub badawczych deficytów. Może też być okazją do pokazania innej perspektywy oglądu miejskiej tkanki i miejskich wspólnot, którą otwierają przed badaczami nowatorskie pomysły metodologiczne.

 

Były i są nadal miasta czy miejscowości, które – a wiele było powodów tego stanu rzeczy – nie doczekały się osobnych studiów i książkowych ujęć swoich dziejów. Różne projekty naukowe, które realizowano w ostatnich latach, próbowały temu zaradzić. Szczególne miejsce zajęły w nich wysiłki transnarodowe tak pod względem składu badaczy, jak i ujmowania kontekstu funkcjonowania miast, zmieniających państwową przynależność.

 

W tak ukształtowanych przez przestrzeń i czas miastach powstawało środowisko sprzyjające wyłonieniu się wybitnych osobistości. To ciekawy problem badawczy. Co było pierwsze? Czy tzw. genius loci wywierał wpływ na jednostki, czy było odwrotnie; aktywność jednostek wpływała na kształt i obraz całego miasta? I tak wielojęzyczna Łódź wydała znakomitego tłumacza literatury polskiej Karla Dedeciusa, potencjał kulturowy Gdańska obdarzył nas Günterem Grassem i wieloma wybitnymi artystami.

 

W proponowanej serii wykładów referentami będą wybitni specjaliści z Polski i Niemiec reprezentujący różne dyscypliny oraz podejścia metodologiczne. Są oni również przedstawicielami różnych pokoleń badaczy. Seria wykładów oferować będzie dzięki temu – atrakcyjną nie tylko dla słuchaczy - okazję konfrontacji różnych stanowisk i doświadczeń badawczych.

 

Program wykładów

(miejsce: CSNE, ul. Strażnicza 1-3, godz. 17.00)

 

1) 26.02.2020, środa - prof. Karol Sauerland, Karl Dedecius. Droga z Łodzi przez Weimar do Frankfurtu nad Menem

2) 25.03.2020, środa - prof. Hans-Jürgen Bömelburg '… Wir fahrn nach Lodz'. Historia robotniczego i kosmopolitycznego miasta w wieku nacjonalizmu

3) 08.04.2020, środa - dr Anna Kurpiel i Monika Szymanik, Szczecin/Stettin: o poszukiwaniu przeszłości miasta

4) 22.04.2020, środa - dr hab. Peter Oliver Loew, Wolni ludzie z wolnego miasta? Gdańsk i dylematy historii

5) 27.05.2020, środa - prof. Ryszard Kaczmarek, Katowice - miasto czy metropolia?

6) 09.06.2020, wtorek - prof. Przemysław Wiszewski, Niemiejskie miasta? Historia pozametropolitalnych centrów wiejskiego Śląska

 

PLAKAT DO POBRANIA (pdf)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 46