Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

zjazd III logo 300dpi


 

 

Zainteresowanych udziałem w III Zjeździe Niemcoznawców informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 5 listopada 2017 r. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić załączony FORMULARZ i przesłać go na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Zapisać można się do proponowanych sekcji tematycznych. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe bez wygłoszenia referatu.

 

Interdyscyplinarne sekcje tematyczne:

 • Kościoły, opozycja, prawa człowieka
 • Tożsamości zbiorowe we współczesnych Niemczech
 • Dziedzictwo reformacji
 • Niemcy w dzisiejszej Europie
 • Religia, ekonomia i społeczeństwo
 • Migracje, granice i narracje
 • Forum Młodych Badaczy
 • Forum Bibliotekarzy

 

Każdy uczestnik po otrzymaniu wiadomości zwrotnej równoważnej z przyjęciem jego uczestnictwa w Zjedzie powinien uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł do 10 listopada na konto: 39 1090 2503 0000 0001 3457 9482 (z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata konferencyjna, III zjazd)

 

Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

Pobyt oraz koszty podróży doktorantów zakwalifikowanych do udziału w Forum Młodych Badaczy będą przejęte przez organizatorów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanym PROGRAMEM zjazdu i przesyłaniem zgłoszeń.

 

ZAPRASZAMY!

---------------------

Szczegółowe informacje na temat III Zjazdu Niemcoznawców pojawiać się będą na stronie internetowej:

https://www.niemcoznawcy.pl/

wtorek, 10 października 2017 15:00

Anna Kurpiel

2017-06-08 anna kurpiel

dr Anna Kurpiel

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Ekonomii

pokój:

tel.:

e-mail:

32

+48 71 375 95 04

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 pon.:

śr.:

godz. 11.0012.00

godz. 11.0012.00

 

 

Studia: etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Śś Cyryla i Metodego w Skopje oraz Uniwersytecie René Descartes w Paryżu; seminarium doktorskie w CSNE im. W. Brandta UWr., udział w dwunarodowym programie doktoranckim „The New Europe” na Uniwersytecie Lipskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2013, dysertacja nt. „Macedońscy uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracje, pamięć" napisana pod kierunkiem prof. K. Ruchniewicza). Od 2017 adiunkt w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr.

 • migracje,
 • regiony pogranicza i wielokulturowości,
 • pamięć i upamiętnianie,
 • metodologia nauk społecznych,
 • życie codzienne

 

 • Dziesięć zasad burżuazji. Przypadek Erfurtu i Kalisza [w:] „Czas Kultury” 1:2017, (z B. Thériault)
 • Lokalność dolnośląskich PIK-ów [w:] Kultura małych i średnich miast. Otwarta grupa robocza, red. M. Sztark, Wrocław 2016, s. 247-252.
 • Polski azyl [w:] Karta t. 86: 2016, s. 30-41
 • Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo „Nauka i Innowacje”, Poznań 2015, ss. 328
 • Regionalizm zespołów ludowych [w:] Zeszyty wiejskie, t. 21: 2015 (z D. Kasprzyk) 
 • Public history w Polsce – spojrzenie z oddali i z bliska [w:] Archiwa społeczne – modele współpracy z państwem, Warszawa 2015, s. 182-193.
 • Pamięci opowiadane [w:] „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t IV: 2015, s. 21-45.
 • Biografia (nie)codzienna reemigranta z Francji [w:] „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t IV: 2015, s. 238-265.
 • Pamiętniki pierwszych oleśniczan [w:] „Miscellanea Oleśnickie” nr 1:2015, s. 17-27. 
 • Autobiographies of Macedonian Refugees [w:] Autobiography – Biography – Narration: Research Practice for Biographical Perspectives, red. M. Kafar, M. Modrzejewska - Świgulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 79-90. 
 • Czy jestem po ich stronie? Oral history w badaniu wojny i przymusowych migracji. [w:] „Rocznik Antropologii Historii”, nr 1:2012, s. 325-328. 
 • Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku – zarys problematyki [w:] Ziemie  Zachodnie – historia i perspektywy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2012, s. 157 – 169. 
 • Macedońskie „dzieci –uchodźcy” z greckiej wojny domowej – zapomniani przybysze na powojenny Dolny Śląsk, [w:] „Kwartalnik Pamięć i Przyszłość" nr 3: 2010 „OBCY? INNI? BLISCY. Mniejszości narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich po 1945 r.”, s. 24-31. 
 • Die Wahrnehmung Niederschlesiens durch makedonische Flüchtlinge des griechischen Bürgerkrieges, [w:] Inter Finitimos, nr 8: 2010, s. 167-182.

 

 • Nagroda im. Miklosa Tomki za najlepszy artykuł dotyczący religii w Europie Środkowo-Wschodniej (2016)
 • pobyt badawczy w Centre Canadien d’Etudes Allemandes et Européennes (CCEAE) w Montrealu – Kanada (2013)
 • uczestnictwo w dwunarodowym programie doktoranckim „New Europe” na  Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). (2012)
 • pobyt w Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku (Niemcy) jako naukowiec wizytujący. (2010)
 • członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej 
 • członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
 • wiceprezes Fundacji Ważka

 

 

 • „Le Projet Kracauer”. Ethnographie relationnelle d’une ville allemande dans l’après 1989 (z prof. Barbarą Thériault, Uniwersytet Montrealski i CCEAE)
 • „Prze-twórcy ludowi” – projekt dofinansowany ze środków MNiDN (od 2012)
 • „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne” -– projekt dofinansowany ze środków MNiDN (2015)
 •  „Historie mówione reemigrantów z Francji na Dolnym Śląsku” - Grant „Oral history” przyznawany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”  (2014)

 

polski, angielski, francuski

wtorek, 10 października 2017 14:08

Maciej Olejnik

2017-06-12 maciej olejnik 2

dr Maciej Olejnik

Adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych

pokój:

tel.:

e-mail:

26

+48 71 375 95 17

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 pon.:

czw.:

godz. 10.0011.00

godz. 10.0011.00

 

 

 • Studia wyższe licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek politologia (2006-2009)
 • Studia wyższe magisterskie w języku angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek politologia (2009-2011)
 • Studia podyplomowe "Finanse i Rachunkowość" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2014-2015)
 • Doktorat na temat: „Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszehradzkiej – zmiana paradygmatu” (2016)

 • Stosunki przemysłowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Lobbing w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Techniki prowadzenia konsultacji społecznych

 

 • Illusory Corporatism in the Czech Republic. Case study, “Politické vedy”, vol. 19, nr 2, 2016
 • Illusory corporatism in Hungary. Case study, w: New public governance in the Visegrád Group (V4), red. R. Wiszniowski, K. Glinka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015
 • The Law On Lobbying In The Republic Of Poland. Theory And Practice (2006-2010), "Centre for European Studies. Working Papers”, vol. 6, nr 1, s. 117-136, 2014
 • Aktywne narzędzia i techniki prowadzenia konsultacji (wraz z A. Ferensem i P. Drzewińskim), w: Narzędzia i techniki prowadzenia konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie, red. K. Gierat, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, Katowice 2013
 • Ewaluacja funkcjonowania dialogu społecznego na poziomie regionalnym w Polsce przez pryzmat działalności wojewódzkich komisji dialogu społecznego, "Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon””, vol. 1, nr 3, 2012
 • Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w latach 2001-2011. Funkcjonowanie i analiza skuteczności, w: Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale, red. R. Wiszniowski, Związek Pracodawców Polska Miedź, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Lubin 2012

 • Trener w licznych projektach naukowo-dydaktycznych (m.in. z zakresu edukacji obywatelskiej, dialogu społecznego, umiejętności miękkich),
 • Członek Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej,
 • Stypendysta w ramach Projektu pt. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 • Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszehradzkiej, projekt realizowany w ramach Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych na rok 2015 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

polski, angielski

 

czwartek, 05 października 2017 08:54

Oferta stypendialna Uniwersytetu w Erfurcie

Aushang Herzog Ernst Stipendien 2017 baner

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu w Erfurcie.

 

Informacja do pobrania w języku ANGIELSKIM oraz NIEMIECKIM.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15.10. 2017

poniedziałek, 25 września 2017 00:00

Wykłady otwarte podczas Międzynarodowego Forum

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” ("Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”)

zapraszają na

Międzynarodowe Forum 

"Koniunktury pamięci. Praca przymusowa w Europie w czasie II wojny światowej" 

27-30.09.2017, Wrocław

Inter Forum ENG baner-s


 

Już w najbliższą środę 27 września rozpocznie się Międzynarodowe Forum! Oficjalne otwarcie odbędzie się o godz. 18.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego (sala D2). Uczestników przywita rektor UWr prof. Adam Jezierski oraz dyrektor Fundacji EVZ, dr Andreas Eberhardt. Wykład inauguracyjny pt. „Historia a pamięć historyczna” wygłosi prof. Adam Daniel Rotfeld - b. minister spraw zagranicznych RP. Wykład jest otwarty dla publiczności, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

W ramach Forum zapraszamy również na wykład otwarty prof. Constantina Goschlera, z Ruhr-Universität Bochum pt. „Forced Labour, Memory and Polish-German Relations” który odbędzie się 28 września, godz. 18:00, WPAiE, sala D2. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

 

Ponadto Forum towarzyszy wystawa plenerowa o tym samym tytule, którą będzie można oglądać przed Gmachem Głównym UWr. Otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek 28 września o godz. 12:45 i poprowadzi je kurator wystawy - dr Anna Kurpiel. W trakcie trwania konferencji w CSNE będą również zaprezentowane dwie wystawy fotografii związane z pracą przymusową.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

-------------

Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji oraz FB

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 36