Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Test Testowy

Test Testowy

Wednesday, 03 November 2010 07:21

Marek Zalisko

31

Marek Zalisko jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Międzynarodowy Program Prawa Handlowego i Biznesowego (International Business and Trade Summer Law Program) Catholic University of America in Washington Columbus School of Law (Washington D.C.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christiana Alberta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). Jest współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE).

 

Jest doktorantem w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem jego rozprawy doktorskiej nt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

 

W 2008 roku prowadził prace naukowo-badawcze w zakresie niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego procesowego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (Humboldt-Universität zu Berlin).

 

W dotychczasowej praktyce prawniczej świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Pracował w międzynarodowych i krajowych Kancelariach Prawnych. Obecnie prowadzi Kancelarię Prawną we Wrocławiu.

 

Specjalizuje się w europejskim prawie cywilnym procesowym i obrocie  prawnym z zagranicą. Zajmuje się obsługą bieżącą spółek i innych podmiotów, a także  fundacji i stowarzyszeń. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence. Domeną jest zainteresowań jest prawo cywilne, handlowe i gospodarcze. Doradzał spółkom komunalnym, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie „in house”.

 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe przy projektach transgranicznych realizowanych na rzecz rozwoju pogranicza Polski, Niemiec i Czech.

 

Aktywnie wspiera i angażuje się w inicjatywy pro publico bono. Prelegent na konferencjach i seminariach.

 

Zainteresowania:

  • europejskie prawo cywilne procesowe
  •  współpraca sądów cywilnych w ramach UE
  • europejskie prawo gospodarcze
  • transgraniczna współpraca samorządu terytorialnego
  • współpraca polsko-niemiecka

 

Publikacje:

Okres przejściowy upłynie w 2007 albo 2009 roku, Transport drogowy rzeczy w Unii Europejskiej, w: Rzeczpospolita z dnia 12 października 2006 r., nr 239 (7533) s. C 4

Szansa na nowy rynek dla przedsiębiorstw transportowych, w: Rzeczpospolita z dnia 30 października 2006 r., nr 254 (7548) s. C 5

Źródła kodyfikacji prawa cywilnego w systemie kontynentalnym
i  anglosaskim,
Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 315

 „Made in Poland” czy made in EU?, w: Rzeczpospolita z dnia 9 stycznia 2007 r., nr 816/7 (7604) s. 5

Cudze informacje na własnej stronie Internetowej, współautor, w: Rzeczpospolita z dnia 9 stycznia 2007 r., nr 816/7 (7604) s. 5

 Made in Germany” czy made in EU?, w: portal Internetowy www.niemcy-online.pl Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 15.01.2007

Chińczyk musi mieć zgodę na pracę w Polsce, w: Gazeta Prawna z dnia 2 marca 2007 r., nr 44 (1914), s. 16

Opinia do uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt I PZP 28/92 z 15 maja 1992 r., OSNC 1993/1-2/7 w: Gazeta Prawna z dnia 29 marca 2007 r., nr 63 (1933), Tygodnik Prawa Pracy, s. B2

Opinia do wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I PKN 73/99 z 27 maja 1999 r., OSNP 2000/18/680 w: Gazeta Prawna z dnia 29 marca 2007 r., nr 63 (1933), Tygodnik Prawa Pracy, s. B3

\Swoboda działalności gospodarczej w Niemczech, w: portal Internetowy www.niemcy-online.pl Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 21.05.2007

\Opinia do wyroku Sądu Apelacyjnego o sygn. akt I ACa 860/2006 z 26 stycznia 2007 r., Apel.-W-wa 2007/4/34, w: Gazeta Prawna z dnia 29 maja 2007 r., nr 103 (1973), Tygodnik Prawa Gospodarczego, s. B3

\Wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd w innym państwie UE będzie łatwiejsze, w: Rzeczpospolita z dnia 28 sierpnia 2007 r., nr 966/200 (7797) s. 5

Prościej zatrudnić cudzoziemca spoza Unii, w: Rzeczpospolita z dnia 24 października 2007 r., nr 1007/249 (7846) s. 6

Polskie aplikacje prawnicze są dostępne dla obywateli innych państw Unii, w: Gazeta Prawna z dnia 19 lutego 2008 r., nr 35 (2157) s. B4

Europejski nakaz zapłaty ułatwia dochodzenie wierzytelności, w: Gazeta Prawna z dnia 2 czerwca 2008 r., nr 106 (2228) s. 17

Łatwiej będzie ścigać w Europie zagranicznych dłużników, w: Rzeczpospolita z dnia 9 grudnia 2008 r., nr 1292/287 (8188) s. df8

 

Konferencje:


Wystąpienie z referatem na konferencji polsko-niemieckiej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim, Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, referat: Współpraca przygraniczna powiatów Polski i Saksonii na przykładzie Powiatu Lubańskiego i Löbau-Zittau (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2689, Wrocław 2004, s. 129), 2003

Wystąpienie z prezentacją w polsko-niemieckim seminarium w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) Uniwersytetu w Hamburgu, Internationale Beziehungen und Friedensforschung, prezentacja: Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, 2005 

 

 Konferencja naukowa Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych” w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

 IX. Sachstandstagung Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Uniwersytecie Wrocławskim, 2006

6. Niemiecko-Polskie Forum Prawnicze dotyczące postępowania egzekucyjnego i upadłościowego w Görlitz (Niemcy), 2007

VII Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów dotyczące niemieckiej
i polskiej procedury cywilnej, mediacji i sądownictwa polubownego
we Wrocławiu, 2008

Międzynarodowa konferencja naukowa "Europejska przestrzeń sądowa / L'Espace judiciaire européen" organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, pod auspicjami francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Wrocław 2008

Konferencja „Wybrane problemy arbitrażu – forum praktyków” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, 2010

8. Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów dotyczące upadłościowego prawa pracy, odpowiedzialności osobistej zarządu/kierownictwa za zobowiązania spółki w kryzysie i upadłości, w tym profesjonalistów świadczących pomoc prawną, odpowiedzialności karnej w upadłości, przeprowadzenia postępowania upadłościowego na podstawie prawa niemieckiego za granicą, upadłości transgranicznej w Görlitz (Niemcy), 2010

Wystąpienie z wykładem „Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego jako strony zapisu na sąd polubowny” na konferencji „Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego” organizowanej przez Sądecką Izbę Gospodarczą wraz Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, 2010

Wednesday, 27 October 2010 11:48

Agnieszka Kłos

 

Ukończony kierunek studiów
Filologia polska, Uniwersytet Wrocławski
Historia sztuki, Uniwersytet Wrocławski
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją, Uniwersytet Wrocławski
Podyplomowe Studia Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia
Gospodarki, Uniwersytet Wrocławski

Miejsce studiów Uniwersytet Wrocławski


Temat pracy magisterskiej
"Ucieczki Jerzego Andrzejewskiego. Strategie gier, masek i konwencji"

Promotor pracy magisterskiej
Prof. Andrzej Zawada

Temat dysertacji doktorskiej
Sztuka związana z Holokaustem. Rola zdjęć, filmów dokumentalnych i muzyki z epoki na tle kanonów współczesnej estetyki. Ikonografia śmierci, jej rola w budowaniu biografii świadków oraz jej wpływ na obraz sztuki współczesnej. Kształt współczesnych  ekspozycji w muzach związanych z Holokaustem w Polsce i za granicą.
Opiekun /promotor pracy doktorskiej
Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Zainteresowania badawcze
Sztuka (muzyka, fotografia, film) w obozach koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Auschwitz – Birkenau. Temat orkiestry kobiecej w Birkenau: odkryty  samodzielnie i autorsko dokumentowany. Badania nad historią niemiecką z okresu II wojny światowej z wnikliwym spojrzeniem na kulturę i historię żydowską. Stosunki polsko – żydowskie.  

 

Języki pracy naukowej
Polski

Publikacje
Agnieszka Kłos, Ciebie tam nie było. Wystawa „Ein Lied” na tle twórczości Rafała Jakubowicza, w: "Pro Memoria" Pismo Muzeum Auschwitz-Birkenau, nr 2(29)2009.
Agnieszka Kłos, Rzuceni na P o ż a r c i e, w: „Rita Baum”, nr 15, 2010 r.
Agnieszka Kłos, Radosna melancholia umarłych, w: „Rita Baum” nr 14, 2010 r.
Agnieszka Kłos, Gdzie jest pan Trommler? w: „Wakat”, nr 1 - 2. 2009r.  
Agnieszka Kłos, Skoczny rytm śmierci. O muzyce w Auschwitz – Birkenau, w: „Kobiety w Auschwitz”, MDSM, Oświęcim 2010, pod redakcją Iwony Łatwińskiej i Katarzyny Białousz.
Agnieszka Kłos, Migawka wspomnień, w: „Wyzwalanie pamięci”, katalogu do wystawy Agnieszki Kopeć i Czesława Chwiszczuka, BWA Jelenia Góra, 2009 r.  
Agnieszka Kłos, Opowieści o historii, w: katalogu do wystawy Paula Woodsa, BWA Jelenia Góra, 2010 r.

Agnieszka Kłos , Skoczny rytm śmierci (w:) Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana, Dokumentacja cyklu seminariów w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu / Auschwitz, pod red. Elisabeth Kohlhaas, MDSM we współpracy z Fundacją Centrum Międzykulturowe, Oświęcim 2011.

Agnieszka Kłos, Naskórek. Melodia słowa po Auschwitz, Rita Baum nr 19, 2011.

Agnieszka Kłos, Ocean prochów i niepamięci. Rytuał wyjścia z Auschwitz-Birkenau, Rita Baum nr 23, 2012.

Agnieszka Kłos, Martwe przestrzenie, Toten Räume, tekst do katalogu i książki „Bajki wśród historycznych miejsc” Beaty Batorowicz, Australia 2012.

Tuesday, 26 October 2010 07:13

galeria-zdj

 
Tuesday, 26 October 2010 07:13

Media o nas

Przegląd Prasowy CSNE – Medienspiegel WBZ

 

Monday, 11 October 2010 12:40

Magdalena Hadała

hadala_fotka

 

 

Studia magisterskie

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2003-2010)

Praca magisterska „Żywa Biblioteka jako innowacyjna metoda kontaktu” pod kierunkiem prof. Adama Bartoszka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego (2010)

Praca magisterska „Literacka rekonstrukcja bitwy pod Stalingradem. Schlachtbeschreibung Aleksandra Kluge“ pod kierunkiem prof. Zygmunta Mielczarka w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2008)

Studia na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze w ramach programu Erasmus (2006)

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu MOST (2007)

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Studia doktorskie

Temat dysertacji: „Tożsamość narodowa Polaków i Ukraińców w kontekście EURO 2012”

Promotor: prof. dr hab. Willfried Spohn

 

Zainteresowania badawcze

Nacjonalizm i tożsamość narodowa, sport i społeczeństwo, badania nad uprzedzeniami i edukacja antydyskryminacyjna

 

Języki pracy naukowej

Polski, niemiecki, angielski, rosyjski

 

 

 

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 Next > End >>
Page 14 of 15