Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Test Testowy

Test Testowy

piątek, 03 lipca 2009 08:28

Krzysztof Ruchniewicz

ruchniewicz R2

Prof. zw., dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Dyrektor CSNE
Kierownik Katedry Nauk Historycznych

Pokój:

Tel.:

E-mail:

31

+48-71-375 95 01

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa:

www.krzysztofruchniewicz.pl

 

www.krzysztofruchniewicz.eu

 

www.niemcy-online.pl

 

 

pon.:

wt.:

godz. 9-10

godz. 9-10

 

Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Universität des Saarlandes w Saarbrücken oraz Phillips Universität w Marburgu; praca magisterska (1991) pt. Enno Meyer a Polska i Polacy. Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN (opiekun naukowy prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński); rozprawa doktorska (2000) pt. Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne w latach 1949-1958 (promotor prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński); rozprawa habilitacyjna (2007) pt. Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975; pracownik naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1991-); 2009 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2007 i 2009-).

 


Historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX wieku; dzieje integracji europejskiej; polityka historyczna i kultura pamięci; dzieje Polaków w Niemczech; międzynarodowe badania podręcznikowe.

 

 • Enno Meyer a Polska i Polacy (1939-1990). Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Wrocław 1994; (wraz z Andrzejem Małkiewiczem)
 • Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r., Wrocław 1998;
 • Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów [Die Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) 1945-1949. Dokumentenauswahl], pod red. Karola Joncy, opr. przez K. Joncę, M. Maciejewskiego, M. Marszała, K. Ruchniewicza, M. Sadowskiego i T. Schefflera, Wrocław 1997;
 • Adenauer i Europa, Wrocław 1998; Twórcy zjednoczonej Europy. Z dziejów integracji europejskiej w XX wieku, Kłodzko: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowej, 2000; 
 • Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska? Warszawa-Wrocław: PPWK, 2002;
 • Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003; (wraz z Łukaszem Kamińskim i Andrzejem Małkiewiczem);
 • Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji. Wstępny raport badan, Wrocław: Atut, 2004; 
 • Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, Dresden: Thelem, 2005;
 • Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007;
 • "Noch ist Polen nicht verloren". Das historische Denken der Polen, Münster, Hamburg, Berlin, Wien, London: Lit-Verlag, 2007; (wraz z Malgorzatą Ruchniewicz, Tobiasem Wegerem, Kazimierzem Wóycickim);
 • Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949. Materiały pomocnicze do historii, pod red. Kingi Hartmann, wyd. 1, Wrocław-Drezno: GAJT, 2007; 
 • Länderbericht Polen. Geschichte – Politik – Wirtschaft – Gesellschaft – Kultur, Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.), Bonn 2009; Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Martin Aust, Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst, Koeln: Boehlau-Verlag, 2009
 • Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst (Hrsg.), Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsausiedlung und ethnische Säuberung in Europa des 20. Jahrhunderts. In Verbindung mit Kristina Kaiserova und Krzysztof Ruchniewicz, Wien-Köln-Weimar, 2010; Zob. także: http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/
 • Basil Kerski, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.), Polnische Einwanderung. Geschichte und Gegenwart der Polen in Deutschland, Osnabrück: Fibre Verlag, 2011
 • Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (Hrsg.), Erwachsene Nachbarschaft: Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2011

 

 • koordynator naukowy projektu podręcznika polsko-niemieckiego (2008-2011)
 • rzeczoznawca ds. podręczników do historii (zakres merytoryczny)
 • kierownik pracowni Polskiej Emigracji w Niemczech po 1945 przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2002-2007 (2009 -) dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
 • członek prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
 • członek komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
 • członek rady naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
 • członek rady naukowej Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung w Berlinie
 • członek rady naukowej Hannah Arendt Institut w Dreźnie
 • członek rady naukowej "Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung"
 • członek International Society for History Didactics
 • członek International Association for Research in History and Social Sciences Education - IARHSSE
 • członek rady naukowej Stiftung Bayerische Gedenkstätten
 • członek Kuratorium Stiftung Kulturwerk Schlesien
 • członek Kuratorium Komitees zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V. ("Weimarer  Dreieck")
 • członek Grupy Kopernika
 • członek rady naukowej Jahrbuch für Kommunismusforschung
 • członek rady naukowej Inter Finitimos
 • członek rady naukowej Zeithistorische Forschungen

piątek, 03 lipca 2009 08:28

Monika Sus

Dr Monika Sus

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych

pokój:

tel.:

e-mail:

25

+48 71 375 95 09

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pon.:

śr.:

godz. 12.00 - 13.00

godz. 12.00 - 13.00

 

Monika Sus (ur. 1980). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (temat doktoratu „Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Między nauką a polityką”) . Stypendystka m.in. Fundacji im. Roberta Boscha, Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD (pobyt badawczy na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie), Fundacji Hertie (pobyt badawczy na Uniwersytecie w Chemnitz), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (pobyt badawczy w Fundacji Nauka i Polityka w Berlinie), laureatka nagrody Charles V European Award, przyznawanej młodym naukowcom przez fundację Yuste European Academy. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Politologii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

 

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, europeizacja polskiej polityki zagranicznej, doradztwo w polityce zagranicznej, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej

 


 • Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Analiza wybranych ośrodków eksperckich. Inspiracje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011
 • Think tanki w polskiej polityce zagranicznej. Geneza i współczesne wyzwania, [w:] Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, A. Bąkowski, J. Szlachetko, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2011
 • Der größte Feind: Ignoranz. Die gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Polen nach 1989, [w:]  Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011,  D. Bingen, P.O.  Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.), Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 29, Wiesbaden 2011, s.425-434.
 • Prezydencja czyli europejska matura, [w:] M. Matlak (red.), Polska w Europie. Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie, Wrocław 2011, s.13-21.
 • The Polish EU Council Presidency: Poland as a mediator; Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2011 (wraz z I.P. Karolewskim)
 • Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie; Seria Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie nr 120, maj 2011 (wraz z E.Kacą)
 • Wokół Partnerstwo Wschodniego – pomysły i inicjatywy polskich ośrodków doradztwa politycznego w latach 2002 – 2010, [w:] Partnerstwo Wschodnie – wielka szansa Europy, J. Sawczuk (red.), Poznań 2011
 • Think Tanks für die polnische Außenpolitik, PolenAnalyen Nr 60, 3.11.2009, Deutsches  Polen Institut Darmstadt, s.2-6. http://www.laender analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen60.pdf
 • Foreign Policy and Think Tanks on the example of Poland and Germany, [w:]  J. Elvert, S. Schirmann (eds), Changing Times: Germany in 20th-Century Europe, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2008, s.321-339.
 • Doradztwo w niemieckiej polityce zagranicznej – geneza i systematyka, [w:]  R. Gelles (red.), Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945-1949-1989-2009,  Seria: Niemcoznawstwo  Nr. XVII, Wrocław 2009,  s.129-149.

 

Stypendystka programu LPP- Erasmus na Freie Universität w Berlinie (2002-2003), stypendystka DAAD na Freie Universität w Berlinie (2006-2007), laureatka Charles V European Award 2006 – Research and Mobility Grant Fundacji Akademia Europea de Yuste (2007), laureatka stypendium badawczego Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej (2007), wykonawczyni grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Naukowe doradztwo polityczne w polityce zagranicznej Niemiec” (2007-2008), stypendystka Fundacji Hertie w programie wspierania młodych naukowców na Technische Universität Chemnitz (2007 – 2009), recenzentka naukowa dla periodyku politologicznego „Zeitschrift für Politikberatung“ (od 2009), dwukrotna stypendystka w konkursie dla młodych doktorów w ramach programu „Rozwój potencjału oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni (2011), współwykonawczyni grantu Narodowego Centrum Nauki „Potencjał transformacyjny Unii Europejskiej w latach 2004-2012. Wybrane obszary polityczne na przykładzie Polski” (2011-2013); członkini „Progresywna sieć Polska - Niemcy 2020” Fundacji Friedricha Eberta (od 2011).

 

 • Integracja Europejska/Studia nad Unią Europejską
 • Polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe
 • Doradztwo polityczne – między nauką a polityką

 

 • Europeizacja polskiej polityki zagranicznej
 • Potencjał transformacyjny Unii Europejskiej w latach 2004-2012. Wybrane obszary polityczne na przykładzie Polski (wraz z I.P. Karolewskim)
 • Europa na rozdrożu – między państwem narodowym a transnacjonalizmem (projekt w przygotowaniu, wraz z E. Opiłowską)
 • Europeizacja, demokratyzacja i tożsamości zbiorowe – państwa większości, nacje migrantów w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej oraz na Środkowym Wschodzie /w Afryce Północnej (projekt w przygotowaniu, wraz z W. Spohnem, I.P. Karolewskim, E. Opiłowską oraz E. Morawską z Uniwersytetu w Essex)

poniedziałek, 29 czerwca 2009 07:27

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski
Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy'ego Brandta 
 
ul. Strażnicza 1-3
PL-50-206 Wrocław

tel.: 48-71-375 95 01
faks: 48-71-327 93 61
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
godziny otwarcia:
 
centrum
pn.-pt 8.30-18.00
 
sekretariat
pn.-czw. 11.00-14.00
pt. 10.00-13.00
 
biblioteka
pn.-czw. 9.00-17.00
dane do wysyłki i faktur:

Uniwersytet Wrocławski
CSNE

Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

NIP: PL 896-000-54-08 

 

 

poniedziałek, 29 czerwca 2009 06:59

biblioteka

biblioteka


 

Księgozbiór biblioteki CSNE liczy obecnie ok. 10 tys. druków zwartych, ok. 1 tys. woluminów czasopism. W zbiorach znajdują się unikatowe wydawnictwa (np. stenogramy niemieckiego Bundestagu i Bundesratu), lub trudno dostępne we wrocławskich bibliotekach. Darczyńcami biblioteki są osoby prywatne i instytucje.
Ostatnimi cennymi nabytkami jest spuścizna profesorów Klausa Tenfelde i Hansa-Adolfa Jacobsena (w trakcie opracowania).

 

Biblioteka CSNE gromadzi i udostępnia publikacje specjalistyczne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, historii Polski i Niemiec po 1945 oraz integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: tożsamości narodowej i europejskiej, stereotypów kulturowych, polityki historycznej, pamięci zbiorowej, Holocaustu, opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, opozycji antykomunistycznej w Europie, parlamentaryzmu europejskiego, konstytucji dla Europy, niemieckich idei integracji europejskiej, aktualnej polityki międzynarodowej, mniejszości narodowych, własności i restytucji dóbr, teorii kultury i mediów.

Zakres zbiorów uwzględnia aspekty: historyczny, polityczny, prawny, administracyjny, ekonomiczny, socjologiczno-psychologiczny, kulturowy, w tym filozoficzno-literacki, oraz komunikacji społecznej.

Zbiory dostępne są dla wszystkich zainteresowanych księgozbiorem CSNE, a zwłaszcza dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie w czytelni. Do dyspozycji czytelników jest katalog on-line oraz specjalistyczne bazy danych.

 

W październiku 2014 r. uruchomiono Bibliotekę Cyfrową CSNE oraz Repozytorium CSNE. Celem przedsięwzięcia jest udostępnianie materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu problematyki niemieckiej i europejskiej, a w szczególności relacji polsko­niemieckich. Zadaniem kolekcji jest także popularyzowanie interdyscyplinarnych dokonań z tego zakresu. Kolekcja BC obejmuje publikacje wydawane przez CSNE, materiały promocyjne oraz dorobek naukowy pracowników Centrum. Repozytorium CSNE ma na celu udostępnianie materiałów naukowych i dydaktycznych przede wszystkim autorstwa pracowników naukowych Centrum, ale także doktorantów i studentów.
 
Materiały z Biblioteki stały się częścią portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych, a dzięki transferowi danych są widoczne w międzynarodowych serwisach: EuropeanieViFaOst oraz DART-Europe.
 

 

kontakt


 

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego


ul. Strażnicza 1-3
PL-50-206 Wroclaw


tel.: +48 71-375 95 07  

faks: +48 71-327 93 61
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

godziny otwarcia biblioteki CSNE

 

Biblioteka nieczynna ze względu na prace porządkowe.

 

 

środa, 24 czerwca 2009 10:20

Katedra Nauk Spolecznych

 

 1. Dr Monika Sus
 2. Adiunkt w Katedrze Politologii w Centrum im. Willy Brandta
 3. Konsultacje: Centrum im. Willy Brandta, wtorki, godz. 10-12, pok. ?, tel. ?, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych (specjalizacja: Niemcoznawstwo) na Uniwersytecie Wrocławskim (1999-2004), studia w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (specjalizacja: Handel Zagraniczny) na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1999-2004), doktorat na temat „Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Między nauką a polityką” w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (2009)
 5. Specjalizacje badawcze: badania nad doradztwem w polityce zagranicznej Polski i Niemiec, społeczeństwo obywatelskie w Polsce i w Niemczech, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej obecne projekty badawcze: polska scena Think Tanks w polityce zagranicznej
 6. Najważniejsze publikacje:
  Artykuły w pracach zbiorowych: “Foreign Policy and Think Tanks on the example of Poland and Germany”, w: J. Elvert, S. Schirmann (eds.), Changing Times: Germany in 20th-Century Europe, Bruxelles, Bern 2008, s.321-339.
  Periodyki naukowe (peer-review): “Niemcy a dyskusja o przyszłym kształcie Europy”, Niemcoznawstwo Nr 14 (2006); “Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej. Nowoczesny think tank z ponad 50-letnią tradycją”, Niemcoznawstwo Nr 15 (2007); “Neue Impulse in den deutsch-polnischen Beziehungen nötig-Deutsch-polnisches Seminar in Sankelmark”, Welttrends Nr 15 (2007); Recenzja książki Dagger Stephen/ Kambeck Michael (Hrsg.), Politikberatung und Lobbying in Brüssel, Welttrends Nr 63 (2008); Recenzja książki Siefken Sven, Expertenkommissionen im politischen Prozess. Eine Bilanz zur rot-grünen Bundesregierung 1998-2005, Politische Vierteljahresschrift Nr 3 (2008); „Doradztwo w niemieckiej polityce zagranicznej-geneza i systematyka”,  Niemcoznawstwo Nr 17 (2009)
 7. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na Freie Universität w Berlinie (2002-2003), stypendystka DAAD na Freie Universität w Berlinie (2006-2007), laureatka Charles V European Award 2006 – Research and Mobility Grant hiszpańskiej Fundacji Akademia Europea de Yuste (2007), laureatka stypendium badawczego Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej (2007), wykonawczyni grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr NN116 4017 33 „Naukowe doradztwo polityczne w polityce zagranicznej Niemiec” (2007-2008), stypendystka Fundacji Hertie w programie wspierania młodych naukowców na Technische Universität Chemnitz (2007 – 2009), recenzentka naukowa dla periodyku politologicznego „Zeitschrift für Politikberatung“ (2009-)
 8. Języki pracy naukowej: angielski, niemiecki, polski
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 10