Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Rok 2016 obfituje w ważne wydarzenia sportowe. Odbywające się we Francji mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz letnie igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro stanowią doskonałą okazję do refleksji nad obecnością sportu w badaniach naukowych. Jej efektem jest m.in. publikacja "Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura" pod redakcją Dariusza Wojtaszyna, Włodzimierza Stępińskiego i Jerzego Eidera, która ukazała się w poznańskim wydawnictwie Nauka i Innowacje

 

W tomie zaprezentowany został aktualny stan badań srodowiska polskich i niemieckich historyków na temat wybranych aspektów polskiego i niemieckiego sportu. Po raz pierwszy ukazano w tak szerokiej perspektywie czasowej i geograficznej pomijany czesto w głównym nurcie debat historycznych wkład sportu w polsko-niemieckie relacje. Tematem publikacji jest działalność sportowa na ziemiach polskich w okresie zaborów, w II Rzeczpospolitej, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a z drugiej strony w Republice Weimarskiej, w III Rzeszy oraz Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zjawiska te analizowane są w swoich podstawowych uwarunkowaniach: w narodowej specyfice, w kontekście wielkiej polityki międzynarodowej, procesów kulturowych i koncepcji wychowawczych. Poruszone zostały ponadto zagadnienia międzynarodowych uwarunkowań sportu i ruchu olimpijskiego.

 

okładka historia pl i niem sportu

 

 

 

Fragment recenzji prof. dr hab. Wojciecha Lipońskiego:

 

"Powierzona mi do zaopiniowania książka pod redakcją Dariusza Wojtaszyna, Włodzimierza Stępińskiego i Jerzego Eidera "Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura" […] obejmuje bogate spektrum stosunków historycznych polsko-niemieckich w sporcie. Choć i przedtem ukazywały się epizodycznie prace na ten temat, obejmowały one pojedyncze zagadnienia. Książka pod red. D. Wojtaszyna, W. Stępińskiego i J. Eidera obejmuje wielość problematyki, ogromne bogactwo doświadczeń historycznych płynących z wzajemnych stosunków sportowych polsko-niemieckich. Jest to jak dotąd najpełniejsza panorama tego zagadnienia, a jej publikacja okaże się z pewnością ważnym krokiem w poznaniu tego, co z pomocą sportu łączy i zbliża narody polski i niemiecki".

 

 

 

 

 

Publikacja jest jednym z efektów projektu naukowego realizowanego w Centrum we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Tom ukazał się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

FWPN cmyk

W dniach 13-15 października z inicjatywy Katedry Germanistyki CSNE im. W. Brandta UWr oraz we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Pan Cogito w ogrodzie: Zbigniew Herbert (1924-1998) - poeta i intelektualista”. Konferencję zainauguruje otwarte dla szerokiej publiczności spotkanie z poetami i przyjaciółmi Zbigniewa Herberta — Ryszardem Krynickim i Adamem  Zagajewskim. Gościem specjalnym spotkania i całej konferencji będzie Pani Katarzyna Herbertowa, wdowa po poecie.


 

herbert foto

 

Zapraszamy 13 października na godzinę 17.30 do Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Szczegółowy program konferencji zamieszczamy poniżej. Informujemy jednocześnie, iż referaty podczas konferencji zostaną wygłoszone w języku niemieckim, natomiast spotkanie z Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim odbędzie się w języku polskim.

 

program

 

Konferencja „Pan Cogito w ogrodzie” wpisuje się w cykl organizowanych wcześniej przez Andreasa Lawaty’ego i Marka Zyburę międzynarodowych konferencji, poświęconych niemieckiej recepcji twórczości czołowych postaci polskiej literatury XX w., m.in. Różewicza, Gombrowicza, Miłosza i Mackiewicza. Dodać przy tym należy, iż planowana konferencja herbertowska jest pierwszą w Polsce próbą przeglądu i uporządkowania stanu badań na temat niemieckich wątków biografii, twórczości i recepcji pisarza. Udział w niej wezmą badacze z najbardziej renomowanych katedr slawistycznych Niemiec, Austrii i Szwajcarii, najważniejsi polscy germaniści-herbertolodzy, tłumacz poety Bernhard Hartmann oraz Henryk Citko, kustosz Archiwum Zbigniewa Herberta w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. Reprezentowane będą tym samym różne podejścia badawcze i obiegi dyskursywne - od badań źródłowych po translatoryczne - nie zostaną przy tym pominięte dokonania praktyków polsko-niemieckiego transferu kulturowego.

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

FWPN rgb

wtorek, 13 września 2016 09:13

Zmiana godzin przyjęć w sekretariacie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr zmieniły się godziny przyjęć interesantów.

 

straznicza

  

Sekretariat będzie czynny: 

pn-cz: 9:00 - 15:00

pt: 9:00 - 14:30

 


 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w wyżej wymienionych godzinach przyjęć.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne nowego kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim - INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE!


 

ISE spotkanie informacyjne2

 

Interdyscyplinarne studia europejskie (ISE) to nowy kierunek stacjonarny II stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim utworzony przez WNHiP UWr we współpracy z CSNE (więcej o kierunku w zakładce DYDAKTYKA)

 

Interdyscyplinarne Studia Europejska to z pewnością nowość na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierunek ten jest pierwszym, który umożliwia nieodpłatne studiowanie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Warto również dodać, że Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr jest najwyżej oceniają jednostką z notą A+, a Centrum Willy’ego Brandta UWr od lat wyróżnia głęboka współpraca międzynarodowa z wieloma ośrodkami badawczymi z całego świata. Ponadto na ISE proponujemy program, który jest połączeniem nauk humanistycznych ze społecznymi. Tak szerokie przygotowanie studentów z pewnością otwiera całe spektrum możliwości wejścia na rynek pracy – mówi dr Alicja Sielska, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych w CSNE, która w ramach kierunku będzie powadziła zajęcia m.in. z podstaw ekonomii.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 16.09 w budynku CSNE (ul. Strażnicza 1-3) w sali nr 13.

 

Będzie to świetna okazja uzyskania szczegółowych informacji prosto ze źródła, czyli od prowadzących zajęcia. Opowiemy czego można się spodziewać po ISE, kandydatom przybliżymy zagadnienia, których mogą się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej, odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i rozwiejemy wątpliwości.

 

Serdecznie zapraszamy! 


 

Nabór na ISE wciąż trwa!

REKRUTUJ JUŻ DZIŚ!

 

Dyrektor

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko: 

adiunkta

w Katedrze Nauk Ekonomicznych

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 

 • Stopień naukowy doktora;
 • Udokumentowany dorobek dydaktyczny z obszaru nauk ekonomicznych, w szczególności z zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy z zakresu ekonomii;
 • Doświadczenie organizacyjne przedsięwzięć o randze międzynarodowej, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze polsko-niemieckim;
 • Gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych;
 • Znajomość języka niemieckiego, angielskiego i polskiego;
 • Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;

 

Szczegółowe wymagania

 

Od kandydatek/ kandydatów oczekuje się:

 • Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko-niemieckiej;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
 • Badania z zakresu ekonomii politycznej; integracji europejskiej;
 • Przedłożenia dokumentacji o odbytych stażach zagranicznych

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z ustawąz dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy
  http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc ,
 • autoreferat zawierający charakterystykędotychczasowych doświadczeńnaukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięćna polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

 

Termin składania podań upływa z dniem 26.09.2016

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/ kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/ kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 28 września b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.09.2016

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Dokumenty należy przesyłaćna adres:

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w temacie: rekrutacja 2016 - adiunkt

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>
Strona 11 z 31