Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

czwartek, 22 października 2015 07:35

Annemarie Franke uzyskała stopień doktora

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 20.10.2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Annemarie Franke, słuchaczka seminarium doktorskiego CSNE, z sukcesem obroniła rozprawę doktorską pod tytułem "Kreisau / Krzyżowa 1989-1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung". Promotorem p. Franke był prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

-------------------------

DSC 1277  DSC 1255  DSC 1265

-------------------------------

zdjęcia: Dominik Kretschmann

 

 

 

poniedziałek, 19 października 2015 14:22

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z platformy Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

 

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza platforma internetowa, która umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów między specjalistami z różnych dziedzin nauki zajmującymi się studiami o Polsce, uprawianymi w sensie area studies. Pol-Int jest portalem międzynarodowym, interdyscyplinarnym, ponadpokoleniowym oraz wolno dostępnym. Redagowany jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

 

Pol-Int udostępnia na arenie międzynarodowej wyniki interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Polsce i na świecie oraz wspiera tworzenie sieci kontaktów i nawiązywanie międzynarodowych partnerstw naukowych. Platforma udostępnia informacje o instytucjach, projektach i konferencjach naukowych, o stypendiach i grantach a także call for papers oraz sprawozdaniach z różnych wydarzeń naukowych. Jest ponadto doskonałym źródłem informacji o różnojęzycznych nowościach wydawniczych z całego świata związanych ze studiami o Polsce. 

 

Platforma jest skierowana do naukowców z takich dziedzin naukowych jak: historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomia, nauki prawne, politologia, socjologia, etnologia, historia sztuki i architektury, muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo, filozofia, gender studies oraz geografia.

 

Szczególnie ważną cechą Pol-Int jest interaktywność. Użytkownicy publikują na portalu treści oraz stymulują dyskusje i wymianę informacji. W tworzenie strony jest zaangażowanych wielu recenzentów i redaktorów naukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Austrii, Holandii oraz innych krajów a nad jakością merytoryczną zamieszczanych treści czuwa międzynarodowa i interdyscyplinarna Rada Naukowa.

------------------------

Więcej informacji tutaj i na stronie www.pol-int.org

 

Warsztat metodyczny polsko-niemieckiego seminarium doktorskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu i Centrum Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium.
28. - 30. września 2015, Darmstadt

 

 

2015-10-14 darmstadt 3 1 von 1

 

 

Dynamika studiów kulturoznawczych oraz porównanie jako metoda - tym dwóm tematom poświęcony był tegoroczny workshop metodyczny polsko-niemieckiego seminarium doktorskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu i Centrum Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium „Polska i Niemcy we współczesnej Europie”.

 

Od 28. do 30. września doktoranci i doktorantki oraz profesorowie z Wrocławia i Monachium spotkali się na Mathildenhöhe w Darmstadt, gdzie byli zaproszeni przez Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches-Polen-Institut), partnera seminarium oraz organizatora tegorocznego workshopu. To niezwykle istotne dla prac dwunarodowego seminarium coroczne spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Fundacji FAZIT. W workshopie wzięło udział siedmioro doktorantów oraz profesorowie Krzysztof Ruchniewicz i Ireneusz Karolewski z Wrocławia oraz Guido Hausmann z Monachium. Uczestniczyli również dr hab. Peter-Oliver Loew z Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej oraz zaproszony gość , dr Doris Bachmann-Medick z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen. Pani Bachmann-Medick wykładem wprowadziła w temat „cultural turns” (Zwroty kulturowe - o nowych kierunkach w naukach o kulturze), po którym nastąpiła ożywiona dyskusja.

Dodatkowo w programie spotkania znalazły się sprawozdania z postępów w pracach nad projektami rozpraw doktorskich, dyskusje i prace z tekstami dotyczącymi metod badawczych, oraz wędrówka po okolicach Darmstadt (do zamku Auerbach na wyżynach Bergstrasse), podczas której kontynuowane były wątki z rozpoczętych wcześniej dyskusji. 

 

W konstruktywnej atmosferze wykład i dyskusje dotyczyły przydatności pojęcia przekładu w badaniach kulturoznaczych i historycznych.  Ciąg dalszy refleksji metodycznej stanowiła dyskusja nad zagadnieniem porównania jako metody w badaniach historycznych.. W dyskusjach powracały odpowiedzi na pytanie o wyjątkowość badań polsko-niemieckich relacji: w jakim stopniu można posługiwać się w tym przypadku pojęciem przekładu? Jaka jest specyfika porównań w polsko-niemieckim kontekście? Czy w tym kontekście przekłady i porównania nie powinny mieć innych założeń? Skąd wynikają specyficzne drogi badań polsko-niemieckich kontaktów, uwzględniwszy aspekt metodyczny i pojęciowy?

 

Doskonałym miejscem dla takich refleksji był Niemiecki Instytut Kultury Polskiej. Owocami spotkania okazało się nie tylko zacieśnienie współpracy w ramach seminarium doktorskiego, lecz również umiejscowienie badań nad polsko-niemieckimi relacjami na mapie kulturoznawstwa. Badania historii relacji polsko-niemieckich z perspektywy porówań historycznych czy teorii przekładu wydają się możliwe. Świadczą o tym również poszczególne projekty prac doktorskich, prezentowane oraz dyskutowane w trakcie seminarium.

 

2015-10-14 darmstadt 4 1 von 1

2015-10-14 darmstadt 5 1 von 1  2015-10-14 darmstadt 6 1 von 1  2015-10-14 darmstadt 7 1 von 1

 

------------------------------------

Tekst: Lukas Becht
Tłumaczenie: Milena Migut

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, które odbędzie się 28 października 2015 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Plac Biskupa Nankiera 17. Wykład inauguracyjny „Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem” wygłosi prof. dr Martin Klatt

 

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) został utworzony na Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2015 r. z inicjatywy Instytutu Socjologii UWr we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. Celem OBROP jest rozwój nowych pól badawczych w zakresie badań regionalnych i obszarów pogranicza oraz stworzenie międzynarodowej sieci naukowo-badawczej. Tym samym Ośrodek jest miejscem kontaktu dla naukowców i przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, monitorującym wybrane procesy i zbiorowości w regionie oraz w obszarach transgranicznych i gromadzącym informacje o badaniach, publikacjach, analizach i naukowcach specjalizujących się w tej problematyce.

 

Po otwarciu Ośrodka, 29 października odbędą się międzynarodowe warsztaty, podczas których naukowej analizie poddane zostaną zmiany funkcji granic w Europie ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemieckiego oraz modeli teoretycznych i metodologicznych w studiach nad pograniczami. Uznani naukowcy z Polski i zagranicy przedstawią projekty badawcze realizowane w swoich ośrodkach oraz perspektywy teoretyczne. Pozwoli to na dokonanie bilansu studiów pogranicza oraz na wskazanie nowych kierunków badań. 

Spotkanie jest realizowane we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Koordynatorem projektu jest dr Elżbieta Opiłowska.

 

Projekt został wsparty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

FWPN rgb

 

------------------------------------------

KlattMartin Klatt jest profesorem w Centre for Border Region Studies w Instytucie Politologii Uniwersytetu Południowej Danii w Sønderborg. Prowadzi badania w zakresie najnowszej historii niemiecko-duńskiej, w szczególności historii byłego Księstwa Szleswiku i żyjących tam mniejszości, zajmuje się regionami pogranicza w procesie integracji europejskiej, regionalną transgraniczną współpracą w obszarze polityki, gospodarki, edukacji i kultury. Martin Klatt był regionalnym kierownikiem projektu, finansowanego przez European Science Foundation EuroCoreCode “Unfamiliarity as signs of European times: scrutinizing historical representations of otherness and contemporary daily practices in border regions”. Obecnie kieruje duńską częścią projektu “Granice w globalizacji”, który jest finansowany przez Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 

 

-----------------------------------------

Pobierz program wydarzenia

2. października 2015 r. przed Gmachem Głównym UWr o godz. 10:00 zostanie otwarta wystawa plenerowa przybliżająca przełomowe wydarzenia lat 1989/90 pt. „Droga do zjednoczonych Niemiec”. Bezpośrednio po wernisażu, o godzinie 11:00 w Oratorium Marianum UWr odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem uczestników tamtych wydarzeń: działaczki opozycji w dawnej NRD Ulrike Poppe, a obecnie Krajowego Pełnomocnika ds. Przezwyciężania Skutków Dyktatury Komunistycznej w Brandenburgii oraz działaczy polskiej opozycji antykomunistycznej Senatora Józefa Piniora oraz prof. Marka Zybury. Dyskusję, tłumaczoną symultanicznie, będzie moderował prof. Krzysztof Ruchniewicz. 

 

Droga do zjednoczenia 

 

Przełomowe wydarzenia lat 1989/90 przybliża wystawa plenerowa pt. „Droga do zjednoczonych Niemiec”, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i Fundacja Badań nad Dyktaturą SED. Zostanie ona otwarta w piątek 2 października o godzinie 10.00 przed Gmachem Głównym UWr. Zwiedzający mogą obejrzeć 20 plansz, na których umieszczono ponad 150 zdjęć opatrzonych komentarzami. Z pomocą kodu QR można wysłuchać także relacji uczestników i Świadków tych przełomowych miesięcy. Autorem wystawy jest pracownik Fundacji, dr Ulrich Maehlert. Można będzie oglądać ją we Wrocławiu przez miesiąc.

 

Polskiego widza mogą szczególnie zainteresować części poświęcone Polsce i relacjom polsko-niemieckim. Po raz pierwszy zamieszczono na wystawie zdjęcia z demonstracji polskiej organizacji opozycji antykomunistycznej, Wolność i Pokój, która w Krakowie manifestowała przed Ośrodkiem Kultury NRD, by wesprzeć wystąpienia obywateli NRD."

 

---------------------------------

Polskimi partnerami wystawy są Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr (CSNE UWr) oraz Dom Spotkań z Historią. Wsparcie finansowe tej inicjatywie okazał Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz CSNE UWr.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>
Strona 24 z 35