Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
Alicja Kuropatwa

Alicja Kuropatwa

poniedziałek, 02 marca 2015 14:28

katedra filologii germańskiej

 

Instytucja realizująca:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Instytucja finansująca:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, CSNE, TAiWPN „Universitas”

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Marek Zybura

Okres realizacji:

kwiecień — październik 2015

Członkowie zespołu:

dr Andreas Lawaty, dr Piotr Przybyła

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zaznajomienie polskich czytelników z dziełem niemal zupełnie u nas nieznanego historyka literatury i kultury polskiej, tłumacza, edytora i krytyka literackiego - Heinricha Olschowsky’ego. Jego polonofilską działalność porównać można z dokonaniami Rolfa Fiegutha i Germana Ritza w Niemczech Zachodnich i Szwajcarii, nad którymi swoim dorobkiem pod niejednym względem jednak góruje. W odróżnieniu wszak od nich, publikowanych w Polsce, pracujący w byłej NRD Olschowsky znany jest w Polsce właściwie tylko specjalistom i planowany tom będzie tutaj jego pierwszą książką. Wynika to z nieufności i lekceważenia, z jakimi traktowano w Polsce mimo deklarowanej „internacjonalistycznej przyjaźni” ludzi nauki i kultury ze Wschodnich Niemiec (co nie zmieniło się w gruncie rzeczy i po przełomie roku 1989). W przypadku wschodnio-berlińskiego uczonego nieufność wzmagał fakt, że urodzony w 1939 r. na niemieckim Górnym Śląsku i polonizowany po wojnie wbrew swojej woli, walczył o wyjazd z Polski, co mu się ostatecznie udało w 1957 r. Tymczasem polska socjalizacja, choć przymusowa, nie obróciła się u Olschowsky’ego w niechęć wobec polskiej kultury, lecz zaowocowała jej trwałą fascynacją. Owoce tej fascynacji, zrodzone na styku naukowego warsztatu i krytyczno-eseistycznego zacięcia, zamierzamy zaprezentować w formie wyboru pism polskiemu czytelnikowi.

czwartek, 15 stycznia 2015 12:32

katedra nauk społecznych

 

Instytucja realizująca:

 

Willy Brandt Zentrum, Universität Wrocław und dem Zentrum Technik und Gesellschaft, Arbeitsgruppe Technik und Protest der Technischen Universität Berlin

 

Instytucja finansująca:

Otto-Brenner-Stiftung

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Jochen Roose

Okres realizacji:

10.2013-12.2015

Członkowie zespołu:

Franziska Scholl

 

Opis projektu:

W związku z tym, że praca wolontaryjna rozpoczyna się zazwyczaj w młodości, to właśnie młodzież ma szczególne znaczenie dla udziału społeczeństwa w wolontariacie. Zgodnie z prowadzonymi w tej dziedzinie badaniami wykazano, że poziom wolontariatu we Niemczech wschodnich jest znacznie niższy niż na zachodzie tego kraju. Mając to na uwadze, w projekcie grupę badawczą stanowić będzie młodzież z Niemiec wschodnich. Analiza tej grupy, a także zakres i rodzaj prac wolonatryjnych prowadzona będzie przy pomocy aktualnych danych standardowych. Do tej  pory prowadzono również badania „Freiwilligensurvey” czy badania dotyczące dorastania w Niemczech i mimo tego, że są one cenne, nie są doceniane.

 

Pierwszy etap projektu stanowić będzie opis istniejącego poziomu wolontariatu wśród młodzieży pochodzącej z Niemiec wschodnich. Następnie, duże wielowymiarowe metody pozwolą na opracowanie typologii, która stanowić będzie podstawę dla powstania zróżnicowanych modeli opisujących wolontariat. Brakujące w próbie dane mogą być kompensowane przez informacje pochodzące z innych prób. W ostatnim etapie projektu typy wolontariatu wyjaśnione w oparciu powstałe modele pozwolą na przeprowadzenie zróżnicowanej analizy potencjały wolontariatu. W każdym z podjętych w projekcie kroków szczególną uwagę przywiązuje się do wolontariatu w związkach.
 

Instytucja realizująca:

Willy Brandt Zentrum, Universität Wrocław, der Freien Universität Berlin und der University of Crete

 

Instytucja finansująca:

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschland und General Secretariat for Research and Technology (GSRT) of the Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and Sports of Greece

 

Kierwonik projektu:

Prof. Dr. Jochen Roose, Prof. Maria Kousis, PhD

Okres realizacji:

11.2013-12.2015

 

Członkowie zespołu:

Franziska Scholl, Moritz Sommer, Kostas Kanellopoulos, Marina Papadaki

 

Strona internetowa:

 

www.ggcrisi.info

 

Opis projektu:

Społeczne wydarzenia, takie jak kryzys w strefie euro podnoszą kluczowe pytania: Kto ponosi winę za kryzys? Kto jest odpowiedzialny za odnoszone sukcesy w walce z kryzysem i kto powinien być odpowiedzialny za zwalczanie skutków kryzysu? W opinii publicznej istnieje wiele odpowiedzi na te pytania. Politycy, grupy protestujące, podmioty gospodarcze i inni przedstawiają w mediach własną opinię dotyczącą kryzysu. Dla realizowanego projektu kluczowe znaczenie ma owa debata publiczna.

 

Projekt opierać się będzie na analizie informacji dotyczących kryzysu strefy euro, które zostały zaczerpnięte z niemieckich i greckich dzienników oraz tygodników, jak np. wiadomości pozyskane z agencji informacyjnej Reuters od września 2009 r. do września 2013 r. Przy pomocy „ Discursive Actor Attribution Analysis” odpowiemy na pytanie: kto, kogo obwinia, za co, w jakiej formie i przy użyciu jakich argumentów. Projekt dodatkowo zawierać będzie analizę i wyjaśnienie atrybutów osobowych danych podmiotów na podstawie  pozycji strukturalnej czy strategii, np. zakorzenionych wzorów kulturowych. Do tego dojdzie również opis sytuacji w poszczególnych krajach i odniesienie do podmiotów z innych państw, które mają szczególne znaczenie.

konfszcz

 

W dniach 18 i 19 listopada tego roku w Szczecinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej”. Wydarzenie organizuje Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta oraz Instytut Pamięci Narodowej.  Miejscem spotkania będzie Książnica Pomorska przy ulicy Podgórnej 15/16. Przedstawicielami CSNE będą prof. Krzysztof Ruchniewicz oraz dr hab. Dariusz Wojtaszyn.

 

Badania nad historią NRD i PRL w Polsce i Niemczech są bardzo zaawansowane. Ukazują się edycje źródeł, publikowane są monografie i organizowane są wystawy. Po otwarciu archiwów byłych służb specjalnych wzrosła znaczenie liczba publikacji na ten temat. Stopniowo coraz intensywniej rozwijane są również badania dotyczące zagadnień społecznych. Wpisując się w ten nurt, organizatorzy konferencji zamierzają dokonać wymiany wspólnych doświadczeń nad badaniami dotyczącymi postawy władz wobec środowisk, które odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych (środowiska twórcze, naukowe, dziennikarskie, sportowe, kościelne), na bardzo różnych płaszczyznach. W konferencji wystąpią nie tylko badacze związani z naukami historycznymi, lecz także przedstawiciele socjologii, antropologii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa i teatrologii. Główny nacisk położony zostanie na współpracę władzy państwowej i jej organów w obu krajach (np. współpraca Stasi-SB w inwigilacji twórców czy wymiana doświadczeń pomiędzy urzędami cenzury). 

 

Pobierz program konferencji

Pobierz zaproszenie

 

Fot. Archiwum IPN

 

„Utz Rachowski był w brzuchu bestii” – pisał o nim Wolf Biermann. Co tam zobaczył, co zapisał i jak się stamtąd wydostał? O tym Utz Rachowski, więziony w b. NRD poeta i prozaik, tegoroczny laureat Nagrody im. Lenaua, opowie podczas dwóch wrocławskich spotkań: 18 i 19 listopada br. Serdecznie zapraszamy na oba, zwłaszcza że każde z nich ma inny scenariusz i inny charakter!

 

19 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do CSNE im. W Brandta (ul. Strażnicza 1-3, sala 13) na wieczór autorski Utza Rachowskiego. Nasz gość przeczyta fragmenty swej twórczości poetyckiej i prozatorskiej m.in. z tomów „Miss Suki oder Amerika ist nicht weit” (za który otrzymał przed miesiącem prestiżową Nagrodą im. Lenaua) i „Namenlose”. Zostaną też zaprezentowane – niejako „przedpremierowo”! – powstające właśnie we Wrocławiu przekłady na język polski. Rozmowę z Utzem Rachowskim poprowadzi w j. niemieckim prof. Marek Zybura z CSNE im. W. Brandta.

 

Osoby nieznające języka niemieckiego zapraszamy dzień wcześniej, 18 listopada, do Kina Nowe Horyzonty. Ok. godz. 21:00, po projekcji filmu „Zachód” („Westen”, reż. Ch. Schwochow; początek seansu o godz. 19:00) proponujemy krótką rozmowę nawiązującą do tematyki filmu: o życiu po obu stronach muru (berlińskiego) i po obu stronach krat (więziennych), o zaangażowaniu ludzi pióra w uwolnienie Rachowskiego i zaangażowaniu Rachowskiego w uwolnienie ludzi pióra. Rozmowę tłumaczoną konsekutywnie na j. polski poprowadzi dr Piotr Przybyła z CSNE im. W. Brandta. Wstęp na spotkanie z Utzem Rachowskim jest bezpłatny, wstęp na seans filmu „Zachód” jest biletowany (więcej informacji tutaj).

 

Oba spotkania odbywają się w ramach cyklu „Hi/Story: 1989” organizowanego przez CSNE oraz Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

 

Pobierz plakat

 

——————————

Utz Rachowski – rocznik 1954; poeta, prozaik, eseista, laureat kilku prestiżowych nagród literackich. W roku 1971 relegowany ze szkoły, w 1979 aresztowany i skazany na 27 miesięcy więzienia za pisanie i rozpowszechnianie antypaństwowych „pamfletów w formie wierszowanej”. W roku 1980 pozbawiony obywatelstwa NRD i wykupiony przez władze RFN. W czasie stanu wojennego podróżuje do Polski, nawiązuje kontakty ze środowiskiem literackim i szmugluje do Niemiec polską literaturą drugoobiegową. Członek niemieckiego "Exil-P.E.N." (Centre of German-speaking writers abroad) i “Writers in Prison”, współorganizator licznych akcji i (współ-)autor petycji na rzecz pisarzy więzionych przez dyktatorskie reżymy. 

 

Cykl „Hi/Story: 1989” to próba zmierzenia się z historycznymi rocznicami z perspektywy osobistych historii. W bieżącym roku obchodzimy m.in. 25 rocznicę zburzenia muru berlińskiego. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr. we współpracy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu włącza się ten rocznicowy dyskurs, jednak inaczej niż można by się tego spodziewać po instytucji naukowej: miejsce historycznych analiz i politycznych paradygmatów interpretacyjnych ma zająć literatura i film oraz zapisane w nich osobiste doświadczenia. Nie tracąc z pola widzenia kanonów profesjonalnej i uniwersalnej („wielkiej”) historii, rozumianej za za Reinhartem Koselleckiem jako zbiorowa liczba pojedyncza, chcielibyśmy się tymczasem skupić na narracjach „mniejszych” i intencjonalnie fragmentarycznych: literackich, filmowych, osobistych. Wszak history to w jakimś stopniu także his story i her story?

 

 

 

Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności

Film w reżyserii Krzysztofa Czajki (2009)

Dyskusja z udziałem:

Anne Marie Franke (Muzeum Śląskie w Görlitz), prof. Andrzeja Gwoździa (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztofa Ruchniewicza (Centrum W. Brandta UWr), prof. Marka Zybury (Centrum W. Brandta UWr), dr. Roberta Żurka (IPN)

Termin: czwartek 13 listopada, godz. 17.00

Miejsce: Centrum W. Brandta UWr, ul. Strażnicza 1-3, sala 13

Centrum im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na film Krzysztofa Czajki „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności” (2009), połączony z dyskusją, w której udział wezmą naukowcy specjalizujący w tematyce niemieckiej i relacjach polsko-niemieckich: Anne Marie Franke (Muzeum Śląskie w Görlitz), prof. Andrzej Gwoźdź (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Ruchniewicz (Centrum W. Brandta UWr), prof. Marek Zybura (Centrum W. Brandta UWr), dr Robert Żurek (IPN).

 

Okazją do spotkania jest 25-lecie upadku muru berlińskiego. W dyskusji poruszone zostaną konteksty historyczne, współczesny wymiar pamięci o wydarzeniach z przeszłości, jak również charakter stosunków polsko-niemieckich. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie także najnowsza książka serii „Niemcy – Media – Kultura”, wydawanej pod patronatem Centrum, pt. „Spektakl – granica – ekran. Mur berliński w filmie niemieckim” dr Marty Brzezińskiej. Film Krzysztofa Czajki stanowi załącznik do tej publikacji.

 

Film „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności” dotyczy mało znanego epizodu z 1989 roku, kiedy 100 tys. obywateli NRD – wobec zamkniętej granicy NRD-RFN – podjęło próbę ucieczki na Zachód przez Polskę, Węgry i Czechosłowację. 6 tys. z nich próbowało przedostać się do RFN przez ambasadę w Warszawie. Bohaterami filmu są Thorsten Reinhold, małżeństwa Ute i Udo Finke, Peter i Heidi Reichmuth, którym ucieczka się powiodła, a także Thomas Przybylski, który – zamiast przedostać się na Zachód – trafił do więzienia Stasi. Autorzy filmu spotkali się z nimi po latach, by porozmawiać o motywach ich decyzji oraz szczegółach ucieczki. Istotne miejsce w filmie zajmują Polacy, którzy bezinteresownie pomogli obywatelom NRD. Jako świadkowie i współuczestnicy wydarzeń występują m.in. Tadeusz Mazowiecki – premier pierwszego niekomunistycznego rządu polskiego oraz minister spraw zagranicznych w tym rządzie Krzysztof Skubiszewski. Autorzy filmu nakręcili wiele godzin wywiadów i zdjęć mających przypomnieć ten mało znany fakt historyczny i oddać atmosferę tamtych dni.

 

Organizatorzy:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Wrocław

 

Pobierz plakat

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 5