Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwesytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko: bibliotekarza w Bibliotece Centrum.

 

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi systemów bibliotecznych (Koha, Sowa etc.),
 • gotowość do samodzielnego kierowanie biblioteką,
 • znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią;
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego  podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie,
 • umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
 • umiejętności organizacyjne w zakresie promocji czytelnictwa.

 

 

Główne obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa - promocje książek, spotkania, pogadanki, akcje plenerowe, itp.;
 • wypożyczenia elektroniczne,
 • współpraca środowiskowa (współpraca z innymi bibliotekami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami itp.),
 • wyszukiwanie i zakup nowych pozycji do Biblioteki,
 • indywidualne doradztwo z zakresie doboru literatury,
 • inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki.

 

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza w Centrum im. W. Brandta UWr,
 • CV,
 • list motywacyjny (prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. 

 

Termin składania podań upływa z dniem 06.03.2015 r.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany Kanclerzowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 11 marca b.r.  O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.03.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2015 -bibliotekarz

lub

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

w temacie: rekrutacja 2015 -bibliotekarz

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych.

 

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • stopień naukowy doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie problematyki europejskiej i stosunków polsko-niemieckich,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych,
 • dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 • doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami.

 

 

Szczegółowe wymagania:

 • udokumentowane badania w zakresie niemieckiego i polskiego systemu politycznego,
 • badania z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
 • umiejętność stworzenia polsko-niemieckiego politycznego forum dyskusyjnego,
 • doświadczenie w zajmowaniu się kwestiami polityki unijnej.

 

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy; na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami);
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
  http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

 

Termin składania podań upływa z dniem 06.03.2015 r.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 11 marca b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.03.2015 r.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2015

lub

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

w temacie: rekrutacja 2015

 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Muzeum Historyczno - Techniczne w Peenemuende powołało radę naukową, która będzie wspierać kierownictwo muzeum, jak i kuratorium. Skład rady naukowej przedstawia się następująco:

 

 

 • Prof. Dr. Christina von Braun, Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität Berlin
 • Dr. Bettina Habsburg-Lothringen, Leiterin der Museumsakademie Joanneum, Graz/Österreich
 • Prof. Dr. Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Berlin
 • Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz, Lehrstuhl für Geschichte, Willy Brandt Zentrum für Deutschland-und Europastudien der Universität Wrocław/Polen
 • Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann, Lehrstuhl für Geschichte der Neuesten Zeit, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
 • Dr. Irmgard Zündorf, Wissenstransfer und Hochschulkooperation am Institut für Zeithistorische Forschung, Potsdam

 

 

Źródło (na dzień 03.02.2015): http://www.uni-greifswald.de/informieren/presseinformationen/aus-den-fakultaeten-2015.html 

 

"Gospodarka - Polityka - Europa: interdyscyplinarna prognoza 2015" to temat spotkania, które odbędzie się 29 stycznia tego roku w The Granary - La Suite Hotel przy ulicy Menniczej 24 we Wrocławiu.

 

W ramach swojej prelekcji politolog dr Monika Sus z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego nakreśli interdyscyplinarną prognozę gospodarczą na rok 2015, w oparciu o gospodarcze, polityczne oraz społeczne aspekty bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie. Tematami rozmów między innymi będzie wpływ aktualnej zmiany paradygmatu na gospodarkę polską i niemiecką oraz perspektywy gospodarcze jakie niesie ze sobą odpływ inwestorów z Rosji. Będzie również poruszone zagadnienie objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej przez Donalda Tuska.

 

Gościem spotkania będzie także prof. dr hab. Tadeusz Lebioda, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Nauk Społecznych UWr i kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr, który przedstawi członkom EF możliwości kooperacji biznesu z uczelnią w ramach praktyk zawodowych i staży studenckich.

 

Spotkanie odbędzie się w jęz. niemieckim.

 

Szczegółowy plan wydarzenia można pobrać TUTAJ.

Tuesday, 27 January 2015 10:25

"Skreśleni" uhonorowani

     22 stycznia tego roku w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość pt. „Skreśleni. Odbieranie tytułów naukowych przez Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau w latach 1933-1945”.

 


Wydarzenie miało na celu upamiętnienie naukowców, którzy w okresie dyktatury nazistowskiej zostali pozbawieni stopni i tytułów naukowych przez Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. Pomysł, poprzedzony badaniami naukowymi, przede wszystkim młodego niemieckiego historyka, Kaia Kranicha, powstał i był realizowany we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem w Kolonii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędem Miasta Wrocławia. Do przygotowania uroczystości włączyła się również Fundacja Bente Kahan oraz Gmina Żydowska we Wrocławiu. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego koordynowało całe przedsięwzięcie.

 

IMG 7784

 

Uroczystość miała miejsce w Auli Leopoldina. Swoje przemówienia wygłosili Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Pani Konsul Generalna RFN Elisabeth Wolbers, JM Rektor Uniwersytetu w Kolonii prof. Axel Freimuth, JM Rektor UWr prof. Marek Bojarski oraz prof. Gideon Greif. Całość prowadził Dyrektor CSNE - prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz. Biogramy wybranych „Skreślonych” odczytali doktoranci z Polski i Niemiec.

 

IMG 8044

 

 

Kluczowym elementem uroczystości było podpisanie wspólnego Oświadczenia wydanego przez Uniwersytet w Kolonii i Uniwersytet Wrocławski przez obu rektorów. Oświadczenie oficjalnie potępia haniebny okres w dziejach uniwersytetu wrocławskiego, podczas którego ponad 260 naukowców zostało pozbawionych tytułów naukowych, jako godzący w prawa człowieka, jak i autonomię uniwersytetów, które powinny być wolne od polityki oraz ideologii. Egzemplarz Oświadczenia został uroczyście przekazany obecnej w Auli Leopoldina pani Beatrice Danziger-Greif, córce pozbawionych obywatelstwa niemieckiego i stopni doktorów żydowskich lekarzy.

 

 

 

IMG 7996

 

 oświadczenie podpisane

 

Oświadczenie do pobrania w wersji pdf TUTAJ.

 

W ramach projektu powstała publikacja książkowa oraz wystawa – dostępna dla zwiedzających w holu przed Oratorium Marianum. Publikację, wystawę oraz tekst Oświadczenia można znaleźć na oficjalnej stronie skreśleni.pl. pod tym LINKIEM

 

Tekst: Anna Kurpiel i Artur Jóskowiak

Zdjęcia: Biblioteka CSNE 

 

 

 

 

<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>
Page 44 of 46