Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Thursday, 11 August 2016

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Dyrektor

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko: 

adiunkta

w Katedrze Nauk Ekonomicznych

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 

 • Stopień naukowy doktora;
 • Udokumentowany dorobek dydaktyczny z obszaru nauk ekonomicznych, w szczególności z zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy z zakresu ekonomii;
 • Doświadczenie organizacyjne przedsięwzięć o randze międzynarodowej, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze polsko-niemieckim;
 • Gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych;
 • Znajomość języka niemieckiego, angielskiego i polskiego;
 • Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;

 

Szczegółowe wymagania

 

Od kandydatek/ kandydatów oczekuje się:

 • Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko-niemieckiej;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
 • Badania z zakresu ekonomii politycznej; integracji europejskiej;
 • Przedłożenia dokumentacji o odbytych stażach zagranicznych

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z ustawąz dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy
  http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc ,
 • autoreferat zawierający charakterystykędotychczasowych doświadczeńnaukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięćna polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

 

Termin składania podań upływa z dniem 26.09.2016

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/ kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/ kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 28 września b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.09.2016

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Dokumenty należy przesyłaćna adres:

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

w temacie: rekrutacja 2016 - adiunkt

Read 4423 times Last modified on Thursday, 22 September 2016 10:03