Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Friday, 29 January 2010

dr Joanna Janiszewska

Written by 
Rate this item
(0 votes)

janiszewska

     

Nota biograficzna:

 

Studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (socjologia, etnologia).
Tematy prac magisterskich:

 „Identyfikacja narodowa mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu i mniejszości polskiej we Lwowie. Analiza porównawcza na podstawie badań wśród członków stowarzyszeń narodowościowych we Lwowie i we Wrocławiu.” ( praca magisterska z socjologii – promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz);

 „Polacy w Edynburgu. Portret własny.”( praca magisterska z etnologii - promotor:  prof. dr hab. Czesław Robotycki )

Temat dysertacji doktorskiej: pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Kurcza: „Imigranci we Wrocławiu. Życie na pograniczu dwóch społeczności”(2010)

Zainteresowania badawcze: migracje, pogranicza, wielokulturowość, etniczność, mniejszości narodowe i kulturowe, resocjalizacja.

Języki pracy naukowej: język polski

Publikacje:

1.Recenzja książki Ireny Machaj Społeczno – kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski”,  Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005,  ss.308 ) „Z socjologicznych badan pogranicza” W: Zbliżenia. Polska, Niemcy. Annaherungen. Polen, Deutschland, Wrocław 2006,  nr 2(43)2006, str.148-149

2. Rozdział p.t.: „Zmiany w strukturze funkcjonalno - przestrzennej Wrocławia  w latach 2000 – 2004” do trzeciej edycji książki „Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia  i Lipska-kontynuacje.” Publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, seria „Socjologia” pod red. Z.Kurcza.

3. „Stadtentwicklung Wrocław In den Jahren 2000-2004” [w:] „Transformation. Leipziger Beitrage zur Wirtschaft und Geselschaft“, nr 21/22 October, red. M. Miegel, Z. Kurcz, Leipzig 2007, str. 259-266,

4 „ Tożsamość imigrantów w Polsce – metodologiczne dylematy w ujęciu zjawiska”, [w:] „Inter-aktor” Zeszyty Naukowe Doktorantów i Studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, on-line: www.interaktor.uni.wroc.pl

5 „Etyczny aspekt badań nad imigrantami- obserwacja uczestnicząca – jawna czy ukryta?”, [w:] „Inter-aktor” Zeszyty Naukowe Doktorantów i Studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, on-line: www.interaktor.uni.wroc.pl

6 „Obcy w strukturze społeczeństwa polskiego”, [w:] Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 10, Wałbrzych, pod red. J. Żurko

7 „Tradycja jako inspiracja współczesnej kultury”, [w:]  „Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana.”, Tom I „Tradycja: wartości i przemiany”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, str.63-69

8. „Aksjologizacja przestrzeni przez imigrantów w Polsce.” [w:] „Inter-aktor” Zeszyty Naukowe Doktorantów i Studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego on-line: www.interaktor.uni.wroc.pl

9. „Czy Wrocław jest miastem wielokulturowym?”, [w:] Materiały pokonferencyjne Międzynarodowej konferencji: „Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko – europejski dialog kultur”, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2008

10. „Wiedza i poglądy studentów wybranych polskich uczelni na temat uchodźstwa. Komunikat z badań”[w:] „Uchodźcy –teoria i praktyka”,  Stowarzyszenie Jeden Świat, pod red. I. Czerniejewskiej, I. Main, Poznań 2008, str. 154-156

11. „Migracje obywateli Ukrainy do Polski. Specyfika regionalna.” Stowarzyszenie Euro-konkret, pod red. Magdaleny Gajewskiej, Joanny Janiszewskiej, Ivana Markowa, s.7-13

 

 

Read 59416 times Last modified on Thursday, 22 September 2011 10:06