Print this page
Friday, 19 June 2009

O nas

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE) jest międzywydziałową placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002r. jako wspólny projekt UWr i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie problematyki niemieckiej i relacji polsko-niemieckich.


CSNE koncentruje się na pięciu zakresach tematycznych. Są to: 

 

  • Wizje Europy w XIX i XX wieku,
  • Nacjonalizm, religie i integracja europejska,
  • Kultura, literatura i pamięć w stosunkach polsko-niemieckich, 
  • Historia Niemiec i kontrowersji polsko-niemieckich oraz
  • Polska i Niemcy w zjednoczonej Europie

 

Efekty badań prezentowane są na konferencjach, workshopach, jak również w licznych publikacjach ukazujących się w ramach serii wydawniczych CSNE. Pracownicy CSNE prowadzą ponadto działalność dydaktyczną na kierunku dyplomacja europejska oraz w ramach seminarium doktorskiego. Staramy się popularyzować wiedzę o Niemczech w Polsce. Istotnym medium, które Centrum wykorzystuje jest portal informacyjny: niemcy-online.
 

Pola działalności CSNE są szerokie i zróżnicowane. Placówka z powodzeniem łączy zadania badawcze z programem działań popularyzujących wiedzę o Niemczech, relacjach polsko-niemieckich i problemach europejskich. CSNE w swych działaniach skierowanych ku szerszemu kręgowi odbiorców, także spoza środowiska akademickiego, jest elastyczne i częstokroć nowatorskie, z dużą dynamiką realizuje swe zadania.

Staramy się korzystać z pozytywnych efektów układu o dobrym sąsiedztwie zawartego między Polską a RFN. Stabilny rozwój zapewnia Centrum wsparcie partnerów niemieckich, jak i macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z największych i najlepszych uczelni w Polsce.

 

Dekada istnienia została przez CSNE znakomicie wykorzystana do organizacji działalności, wytyczenia profilu badań, nawiązania i umocnienia kontaktów naukowych, oraz wyłonienia skutecznych metod pracy ze studentami. Bilans wypada bardzo pozytywnie.

Nasza placówka nie tylko wrosła w strukturę podobnych instytucji, ale i jest ważnym miejscem na ich mapie. 
W ostatnich latach udało się stworzyć wyraźny profil naukowy Centrum, zorganizować sprawnie działające seminaria doktorskie, aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia studentów.
Jesteśmy cały czas aktywni w przestrzeni publicznej Polski i Niemiec.

 

 

  więcej o nas:

 

Naukową pozycję CSNE potwierdzają wyniki prowadzonych tu badań, liczne publikacje, obecność pracowników w ważnych krajowych i zagranicznych gremiach naukowych. Nasza placówka potrafi stworzyć dla swych młodych pracowników wymagającą, ale atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
Podobnie doktoranci i studenci mają tu doskonałą ku temu możliwość, korzystając z wiedzy i opieki doświadczonych badaczy, dobrego zaplecza bibliotecznego i możliwości indywidualnego poszerzania wiedzy, choćby przez udział w różnych konferencjach i warsztatach.

W ostatnich latach organizowaliśmy międzynarodowe konferencje, cykle wykładów, wystąpienia polityków. Godnąpodkreślenia formą spotkań jest cykl wykładów organizowanych wspólnie z Fundacją im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwem w Polsce: Willy Brandt lectures, poświęconych pamięci patrona naszej wrocławskiej placówki.

Idee pokoju i współpracy, porozumienia i integracji, które w szczególny sposób naznaczyły myśl i dzieło laureata Pokojowej Nagrody Nobla, niemieckiego kanclerza Willy Brandta stanowią i stanowić będą idee przewodnie, współtworzące wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Centrum i filozofię jego działalności.

 

Aktywność Centrum w zakresie badań niemcoznawczych i relacji polsko-niemieckich niejednokrotnie została dostrzeżona na szerszym forum.

Wiceminister spraw zagranicznych RP, Maciej Szpunar, pisał m.in.

"[...] Centrum to instytucja ze znaczącym dorobkiem, której głos w debacie o współczesnym kształcie stosunków polsko-niemieckich ma istotne znaczenie. Aktywność Centrum, podejmowane tematy, które mają wymiar nie tylko bilateralny, lecz przede wszystkim europejski, jego wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich poprzez wymianę naukową, ale także poprzez szersze oddziaływanie społeczne, nadaje relacjom między Polską a Niemcami nowy wymiar, przyczyniając się do ich mocniejszego zakotwiczenia w Europie". 

 

 przegląd prasowy csne – Medienspiegel WBZ

Read 52207 times Last modified on Tuesday, 18 June 2013 06:49
Test Testowy

Latest from Test Testowy