Print this page
Dienstag, 13 November 2012

Justyna Książek

Written by  Alicja Kuropatwa
Rate this item
(0 votes)


JUSTYNA KSIĄŻEK

Ukończony kierunek studiów: Politologia, Filologia Germańska

Miejsce studiów: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Temat pracy magisterskiej: Wkład Rady Europy w tworzenie systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Temat pracy licencjackiej: Ein gemeinsames deutsch-polnisches Lehrbuch für den Geschichtsunterricht. Rezeption und Analyse. 

Promotor pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

Temat dysertacji doktorskiej [jeśli praca została obroniona lub przewód został otwarty] bądź zakres pracy badawczej: Od Programu Współpracy Przygranicznej Phare CBC oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG do Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia Województwa Dolnośląskiego oraz Wolnego Państwa Saksonia.

Opiekun /promotor pracy doktorskiej: proponowany opiekun z zakresu politologii, tj. Prof. dr. hab. Ireneusz Karolewski. 

Zainteresowania badawcze: integracja europejska, regionalizm, wielojęzyczność.

Języki pracy naukowej: polski, angielski, niemiecki. 

Read 21970 times Last modified on Dienstag, 13 November 2012 11:46