Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Poster IPK pl ban


 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im W. Brandta UWr we współpracy z Academia Europea Knowledge Hub Wrocław zaprasza na wykład prof. Ireneusza Pawła Karolewskiego:

 

Tożsamość europejska: Antidotum na kryzys Unii Europejskiej? 

Unia Europejska stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, takich jak eurosceptyczny populizm, seria kilku nakładających się na siebie kryzysów oraz tendencje odśrodkowe. Niektórzy badacze twierdzą, że rozwiązaniem dla społeczności w głębokim kryzysie może być silna tożsamość zbiorowa. Wykład traktuje tę tezę jako punkt wyjścia i analizuje możliwości i ograniczenia tożsamości europejskiej. W pierwszej części wykładu dokonany zostanie przegląd najważniejszych wątków i aspektów badań nad tożsamością europejską, takich jak koncepcja tożsamości zbiorowej oraz problematyka pomiaru tożsamości. Dalej, czerpiąc z badań nad nacjonalizmem, zaprezentowane zostaną główne wyzwania „konstruowania” tożsamości ponadnarodowej. Następnie przedstawione zostaną specyficzne „technologie” tożsamości stosowane przez UE jak również ich ograniczenia. Wykład podsumuje ocena szans zaimplementowania nacjonalizmu w wersji „lite” w UE.

 

Wykład odbędzie się 9 maja o godz. 12:00 w Audytorium w Instytucie Historycznym UWr (Szewska 49, 48-300 Wrocław). 

 

Plakat do pobrania TUTAJ

WM International Forum Forced Labour rgb 300


 

CFP: Koniunktury pamięci. Praca przymusowa w Europie w czasie II wojny światowej. Międzynarodowe Forum, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Fundacją EVZ („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”/„Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”), Wrocław / Polska,   27 – 30 września 2017

 

Zadaniem trzydniowego Międzynarodowego Forum jest umożliwienie jego uczestnikom intensywnej wymiany poglądów i doświadczeń w obrębie problematyki pracy przymusowej. Forum prowadzone będzie w różnorodnych formach, takich jak wykłady otwarte, warsztaty oraz wycieczki. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i skierowane jest do badaczy, a w szczególności do młodych naukowców, reprezentujących przede wszystkim dziedziny takie jak: historia i nauki humanistyczne oraz nauki społeczne. Do udziału zapraszamy też multiplikatorów kształcenia historyczno-politycznego oraz instytucje zajmujące się utrwalaniem pamięci o doświadczeniu pracy przymusowej wykonywanej na rzecz III Rzeszy. Forum wpisuje się w projekt Fundacji EVZ zatytułowany „Zapomniane ofiary pracy przymusowej”.

 

Dyskusja o zjawisku pracy przymusowej stosowanej przez nazistowskie Niemcy podlegała od zakończenia II wojny światowej różnym koniunkturom. Pod koniec XX wieku zarówno ze strony naukowców jak i społeczeństw można było zaobserwować wzrost zainteresowania tym tematem.

Po upadku „żelaznej kurtyny“ możliwe stało się prowadzenie debat na skalę europejską. Powstało wówczas wiele instytucji i organizacji mierzących się z problematyką pracy przymusowej. Fundowano pomniki ofiar, powstawały też miejsca pamięci. Uwagę opinii publicznej w wielu krajach Europy skierowały na ten temat również wypłaty odszkodowań dla robotników przymusowych.

 

Odchodzenie świadków tamtych wydarzeń tworzy nowy moment przełomowy, zmieniając perspektywę i narrację o pracy przymusowej. Pozornie zanika też zainteresowanie opinii publicznej tą problematyką. Okres II wojny światowej przechodzi powoli do historii. Jednakże mimo odchodzenia tak zwanej „generacji świadków”, temat  ten pozostaje nadal ważny i aktualny. Przemoc wobec ludności cywilnej, eksploatacja wszelkich zasobów podbitego terytorium i wyzysk jego mieszkańców, czy też deportacje ludności lub inne migracje przymusowe to tylko niektóre historyczne aspekty, które przewijają się również w obecnej polityce, zarówno europejskiej jak i światowej.

 

Celem Forum organizowanego we współpracy z Fundacją EVZ jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: 

 • Czym należy tłumaczyć fakt, że temat robotników przymusowych z okresu drugiej wojny światowej podlegał po 1945 roku różnym koniunkturom w Europie?
 • Jaki wpływ miał ten proces na społeczną pamięć o pracy przymusowej i jej ofiarach zarówno w Europie Zachodniej jak i Środkowo-Wschodniej?
 • Jaka jest obecność tego zagadnienia w przestrzeni publicznej krajów, których ono dotyczy (w symbolice państwowej, a także w poszczególnych regionach i miejscowościach itp.),
 • Czy istnieje pamięć ponadpokoleniowa w rodzinach i jak się z nią obchodzi? 
 • Czy istnieją różnice pomiędzy pamięcią o pracy przymusowej na Zachodzie i Wschodzie?
 • Jaką rolę odgrywa wiedza o wypłacie wsparcia finansowego dla ofiar systemu pracy przymusowej w różnych krajach i różnorodnych kulturach pamięci?
 • Czy nowe media są w stanie na nowo zainicjować podjęcie i kontynuowanie tej problematyki, zwłaszcza przez młodych ludzi?
 • Jak można upowszechnić temat pracy przymusowej w procesie kształcenia w szkołach, muzeach, a także miejscach pamięci?
 • W jaki sposób podejmowanie problematyki pracy przymusowej dla nazistów nawiązuje do aktualnych tendencji politycznych i debat?
 • Jakie są nowe metody badań naukowych nad zjawiskiem pracy przymusowej w odniesieniu do badań na historią płci i historią w przestrzeni publicznej (public history)?

 

Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy naukowców z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, którzy zajmują się problematyką pracy przymusowej, jej przyczynami i oddziaływaniem, a także porównaniem różnych koniunktur pamięci o pracy przymusowej stosowanej przez nazistowskie Niemcy. 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów, podejmujących ten temat i nawiązujących do postawionych powyżej pytań. 

 

Propozycje tematów referatów w języku angielskim, obejmujących maks. 500 słów, wraz z krótkim życiorysem, prosimy o przesyłanie w formacie pdf na adres:

 

Monika Szydło

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2017 r.

 

Konferencja będzie toczyć się w językach angielskim i polskim.  

Zapraszamy również do zgłaszania propozycji wykładów (maksymalnie 30-minutowych) a także warsztatów (trwających do 1,5 godz.) 

 

Na wniosek prelegentów zwracamy koszty podróży i pobytu.

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł

 

Kontakt i informacje:

Agnieszka Grzeszczuk

Centrum Studiów Niemieckich i 

Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr 

ul. Strażnicza 1-3

PL-50-206 Wroclaw

Tel.: 48-71-375 95 03 / Faks: 48-71-327 93 61

www.wbz.uni.wroc.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Organizatorem Forum Międzynarodowego jest Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Uniwersytetami w Bochum, Wiedniu i Tel Awiwie

 

Komitet naukowy Forum tworzą: 

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 

Prof. Constantin Goschler, Uniwersytet Zagłębia Ruhry w Bochum/Niemcy

Prof. Philipp Ther, Uniwersytet Wiedeński/Austria

Prof. Jose Brunner, Uniwersytet w Tel Awiwie/Izrael

 

Forum Międzynarodowe finansowane jest przez Fundację EVZ („Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

 

Ramowy Program Międzynarodowego Forum do pobrania TUTAJ

 

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

poniedziałek, 10 kwietnia 2017 15:45

Wizyta prof. Rolanda Benediktera

Benedikter Poster ban1


 

Italy's Change: Transformation through reforms

Jakie zmiany dokonały się we Włoszech w pierwszych miesiącach rządów nowego premiera? Przed jakimi wyzwaniami stoją? Jaki wpływ obecnie obrany kierunek polityki Włoch może mieć na pozostałe państwa członkowskie. Prof. Roland Benedicter w swoim gościnnym wykładzie pt. „Italy's Change: Transformation through reforms" przybliży nam obecną sytuację panującą we Włoszech.

 

Wykład odbędzie się 11.04 (wtorek) o godz. 16:00 w sali nr 13 CSNE (ul. Strażnicza 1-3) i prowadzony będzie w języku angielskim.

 

Plakat do pobrania TUTAJ

-----------------------------------

 

Benedikter Poster ban v2


 

Europe’s Migration Crisis: A Threat for European (and Western) Unity?

W drugim wykładzie pt. „Europe’s Migration Crisis: A Threat for European (and Western) Unity?” Prof. Benedikter poruszy temat wyzwań przed którymi stoi obecnie UE. W tym roku Unia Europejska obchodzi 60. rocznicę Traktatu Rzymskiego, podpisanego w dniu 25 marca 1957 r. Ale biorąc pod uwagę decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii, narastającym kryzysie migracyjnym i rosnącym sceptycyzmie w wielu krajach europejskich, rodzi się pytanie jaka jest przyszłość procesu integracji? 

 

Wykład odbędzie się 12.04 (środa) o godz. 15:00 w sali nr 13 CSNE (ul. Strażnicza 1-3). Językiem wykładu będzie angielski.

 

Plakat do pobrania TUTAJ

-----------------------------------

 CallSumSchoolWroclaw2017 Ban


  

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich zaprasza do składania wniosków na szkołę letnią, organizowaną wspólnie z Sekcją Socjologii Europejskiej Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (DSG) oraz grupą badawczą DFG “Horizontal Europeanization”. Szkoła odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-24 czerwca 2017 r. a jej temat przewodni brzmi "Identifications and Solidarity in Europe. Discussing, Learning and Networking for Young Researchers"

 

Podstawowe informacje

• początek 21 czerwca 2017 r., godz. 17:00, koniec 24 czerwca 2017 r., godz. 14:00
• prezentacje własnej pracy młodych naukowców 
• prezentacje własnej pracy doświadczonych badaczy
• zwiedzanie miasta Wrocław
• obszerne dyskusje i nawiązywanie kontaktów
• bez opłat
• 15 młodych badaczy
• siedem finansowanych stypendiów (przyznanych w zależności od jakości aplikacji i zapotrzebowania na dofinansowanie)
• szacunkowy koszt zakwaterowania (dla uczestników bez dotacji): 300,- EUR plus koszty podróży


Podanie

Do zgłoszenia należy przesłać:
• opis twojego projektu (maks. 800 słów)
• list motywacyjny (maks. 500 słów)
• wskazanie wymaganego finansowania


Wnioski należy przesyłać na adres: 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Termin składania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017 r
(Informacje o akceptacji: 10 maja 2017 r.)

----------------

Szczegółowe informacje TUTAJ / Read More

uwr kopia


 

W dniu 04.04.2017 o godz. 12.30 w sali obrad Senatu UWr zostanie podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Fundacją „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”. Jego pierwszym efektem będzie organizacja we Wrocławiu międzynarodowej konferencji pt. „Koniunktury Pamięci. Praca przymusowa w Europie podczas II Wojny Światowej”, która odbędzie się w dniach 27- 30 września 2017. Organizatorem konferencji jest Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Uniwersytetami w Bochum, Wiedniu i Tel Awiwie. 

 

Tematem konferencji jest problem wykorzystania pracy przymusowej przez III Rzeszę i pamięć o niej dzisiaj. Z inicjatywą organizacji wyszła niemiecka fundacja „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”, która była odpowiedzialna m.in. za wypłatę świadczeń finansowych dla tej grupy poszkodowanych. 

 

Zainteresowanie tematem robotników przymusowych podlegało w przeszłości różnym koniunkturom. Szerzej podjęto go w latach 80-tych w Europie Zachodniej, a wraz z upadkiem komunizmu w 1989 r. i udostępnieniem archiwów, nowe możliwości badawcze otworzyły się również dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Wypłata pomocy finansowej dla poszkodowanych, do której doszło na przełomie XX i XXI wieku, zakończyła problem zabiegów o bezpośrednie zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Jednak dyskusja o stosunku Niemiec do wydarzeń z okresu II Wojny Światowej, a w szczególności w sprawie wynagrodzenia pracy przymusowej, z której korzystało niemieckie państwo, przedsiębiorcy, rolnicy, instytucje świeckie i kościelne, trwa nadal. 

 

Konferencja podejmuje próbę zmierzenia się z pytaniem, czy wraz z upływem czasu zagadnienie pracy przymusowej staje się powoli tematem historycznym, czy też może budzić nadal żywe zainteresowanie opinii publicznej. 

 

Wrocław jako miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo. Stolica Dolnego Śląska jest atrakcyjną lokalizacją, w ubiegłym roku była Europejską Stolicą Kultury. Uniwersytet Wrocławski od lat organizuje wielkie międzynarodowe konferencje, także poświęcone problemom planowanego spotkania naukowego. W konferencji wezmą udział badacze różnych generacji, naukowcy, multiplikatorzy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się podtrzymaniem pamięci o doświadczeniu pracy przymusowej. W trakcie forum odbywać się będą panele, dyskusje oraz posiedzenia grup i sekcji. Organizatorzy liczą także na udział szkół z Wrocławia i regionu, których zainteresuje temat konferencji.

 

Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:

 • Co sprawiało, że temat robotników przymusowych z czasu II Wojny Światowej podlegał różnym koniunkturom?
 • Jaki wpływ miał ten temat na społeczną pamięć o pracy przymusowej i jej ofiarach?
 • Jaka jest obecność tematu pracy przymusowej w przestrzeni publicznej w różnych krajach (symbolice państwowej, w miejscowościach i in.)
 • Czy istnieje pamięć pokoleniowa w rodzinach i jak się z nią obchodzi?
 • Czy istnieją różnice między pamięcią na ten temat na wschodzie i zachodzie Europy?
 • Jaką rolę pełni wiedza o wypłacie finansowego wsparcia dla ofiar systemu pracy przymusowej?
 • Czy nowe media mogą zainicjować podjęcie i kontynuowanie tej problematyki?

 

Niektóre punkty programu konferencji będą otwarte dla szerokiej publiczności.

 

Projekt konferencji otrzymał dotację w wysokości 80.000 Euro.

 

----------------------

Kontakt dla prasy:

Agnieszka Grzeszczuk

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr

ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wroclaw

Tel.: 48 71 375 95 03

www.wbz.uni.wroc.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>
Strona 21 z 46